Paušalac – prednosti i mane

Pri registraciji preduzetničke radnje preduzetnici, u zavisnosti od izabrane šifre delatnosti, mogu da izaberu i načun obračuna poreskih obaveza – paušalni oblik oporezivanja ili „kniigaš“. Za paušalno […]

Kako odabrati poslovni program

U moru rešenja koja se danas reklamiraju na tržištu poslovnih programa bitno je odabrati ono koje se najbolje uklapa u model poslovanja firme. Većina rešenja sadrži osnovne […]