Rad sa sistemom eFaktura (SEF)

Novi BandD for Professionals V3.999 – eFakture (SEF) ready

Nove verzije paketa BandD for Professionals i Fiskalna kasa/POS su na raspolaganju korisnicima. U novoj verziji – nove funkcionalnosti. Ugrađena je funkcija generisanja eFaktura koje su od 1.1.2023. godine u obavezi da koriste sva pravna lica…

Verzija 3.999 donosi velike izmene vezano za rad sa Centralnim registrom faktura (CRF) i automatskim generisanjem XML-ova eFaktura. Dodato je automatsko formiranje XML-ova eFaktura i eAvansnih Racuna poUBL 2.1 standardu propisanom za korisnike iz Republike Srbije. Dokumenti se automatski formiraju iz modula RobPro i MatPro u skladu sa formatom Ministarstva finansija Republike Srbije.

eFaktura formirana u programu može se, bez ikakvih izmena, posrednika i plaćanja dodatnih usluga, poslati direktno na portal eFakture (SEF). Faktura se tom prilikom automatski prijavljuje na Centralni registar faktura (CRF) u slučaju da je to potrebno. U prethodnim verzijama su već podržani formati za razmenu podataka UPSS 2.5 RC3 kao i HR format eRačuni.

Ostale bitne izmene

Pored izmena koje se odnose na rad sa sistemom za fiskalizaciju (SUF) i usklađivanje sa novim sistemom eFakture (SEF), u sastav novog update-a su ušle brojne izmene. Izvršena je i sveobuhvatna optimizacija jezgra programskog sistema. Ovo je rezultiralo smanjenjem veličine koda i poboljšanjem opštih performansi. Prilikom update-a na novu verziju programa postojeće baze podataka se automatski usklađuju sa novom verzijom programa. Ugrađena auto update tehnologija automatski vrši prilagođavanje postojećih baza podataka novoj verziji software-a bez potrebe za intervencijom korisnika.

U modulu FinPro odvojeno je knjiženje finansijske promene “preknjižavanje ulaznih računa” koje se odnose na knjigu primljenih računa. Unapređen je pristup tabelarnim pregledima šifarnika objekata i prostorija u modulu Osnovna sredstva.

Za paušalno oporezovane korisnike i korisnike koji nisu u sistemu PDV, eFakture se automatski formiraju sa odgovarajućim osnovom izuzeća PDV-a. Na osnovu izlaznih dokumenata se automatski formira i KPO knjiga, t.j. knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika. Ova opcija je namenjena kako korisnicima direktno, tako i knjigovodstvenim agencijama koje rade sa paušalcima.

Napomena: Kompletan hronološki spisak svih izmena , uključujući i nove funkcionalnosti, ispravljene probleme i bug-ove, može se naći u fajlu sa nazivom new.!!!

Ovaj fajl se može naći u folderu u kome je instaliran program i update-uje se sa svakim update-om verzije programa . Informacije u ovom fajlu su u tekstualnom obliku i grupisane hronološki, po verzijama programa.

Pročitajte još: Elektronski servisi Republike Srbije – sve na jednom mestu

Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register V 3.10 (ESIR)

Eksterni programski modul Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register u verziji 3.10 je doneo unapređenja ESIR modula u skladu sa uredbama Vlade. Ovaj ESIR može da radi samostalno ili priključen na bazu programa BandD for Professionals BRAND namenjenog privredi. Izmene se odnose na ispravku uočenih problema, te unapređenje korišćenja programa. Takođe je dodata mogućnost uključenja/isključenja pojedinih načina plaćanja radi

Program Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register je registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

Nove verzije su izdate kao jedno od redovnih ažuriranja i unapredjenja mogućnosti i performansi programa. ABIT 034, u sklopu svog Software insurance paketa, bez dodatne nadoknade redovno distribuira korisnicima sa sklopljenim ugovorima o održavanju.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Video

Pročitajte još: Fiskalizacija – šta odabrati “kasu” ili program ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *