Elektronski servisi Srbije – sve na jednom mestu

Masu poslova za koje ste ranije morali da odete u filijalu nekog organa možete odraditi od kuće ili firme. Skoro svaki državni organ u te svrhe nudi besplatne elektronske servise. Koji sve elektronski servisi su na raspolaganju i za šta služe ? Evo spiska nekih od najvažnijih na jednom mestu…

Proces digitalizacije u Republici Srbiji je poslednjih godina dobro odmakao. Brzina, kvalitet i dostupnost Interneta su višestruko uvećani. Naročito u gradovima. U prioritetima vlade, digitalizaciji je dat visok prioritet. Danas je privredi i građanima na raspolaganju zavidan broj elektronskih servisa.

Uslovi za pristup elektronskim servisima

Elektronski servisi mogu biti besplatni ili sa naplatom. Servisi koji su namenjeni privrednim subjektima u glavnom zahtevaju prethodnu registraciju privrednog subjekta i ovlašćenog lica pre prvog korišćenja. Takođe, za korišćenje većine servisa potrebno je predstaviti se portalu korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata (elektronski potpis). Elektronski potpis služi za identifikaciju lica u elektronskom prostoru. Izdaju ga različita tela, između ostalih i MUP na ličnim kartama sa čipom. Izdavanje MUP-ovog kvalifikovanog elektronskog sertifikata je besplatno.

Neki servisi mogu koristiti i usluge portala za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs. Na njemu je od skoro omogućeno potpisivanje korišćenjem usluge potpisa u klaudu i korišćenjem mobilne aplikacije ConsentID.

Elektronski servisi

Svim ovim servisima se pristupa preko web browsera, s tim sto pojedini zahtevaju instalaciju posebnih programa (pored posedovanja elektronskog sertifikata) i ne rade ispravno na svim web pretraživačima.

Neki od ovde navedenih portala, pored produkcionog poseduju i test okruženje i mogu se povezati sa poslovnim programima preko API-ja.

Najvažniji elektronski servisi Republike Srbije

eUprava – portal zamišljen kao mesto svih elektronskih usluga u Republici Srbiji

Portal eUprava Republike Srbije je predviđen da predstavlja centralno mesto elektronskih usluga za sve građane, privredu i zaposlene u državnoj upravi. Ovaj portal objedinjuje preko 900 usluga namenjenih građanima. Ovde se mogu zakazati usluge izdavanja ličnih dokumenata, izvršiti prijava dece za vrtić, preuzeti podaci iz matičnih knjiga, pristupiti ličnoj poreskoj evidenciji… Ipak, daleko od toga da su svi elektronski servisi navedeni na ovom portalu.

Za pristup portalu neophodna je registracija. Pravo registracije ima svako poslovno sposobno lice sa navršenih 16 godina. Prijava na portal se vrši elektronskim potpisom. Prijava se vrši automatskom redirekcijom na sajt za elektronsku identifikaciju korisnika (eid.gov.rs). Postoji mogućnost i prijave nižeg stepena sigurnosti – kombinacijom email/lozinka. U tom slučaju je pristup velikom broju usluga onemogućen.

Na portalu eUprava se nalazi i poštansko sanduče u koje se dostavljaju rešenja lokalnih poreskih organa. Rešenja se posle roka od 15 dana smatraju dostavljenim bez obzira da li ste ih preuzeli/pregledali ili ne.

Elektronski servisi za privredu

Elektronski servisi agencije za privredne registre (APR)

Sajt APR-a je mesto na kome se mogu osnovne dobiti informacije o svakom registrovanom privrednom subjektu. Pre početka poslovanja svaki privredni subjekat, preduzeće ili preduzetnik mora se registrovati u agenciji. Servis za pretragu osnovnih podataka je na raspolaganju svima bez potrebe za otvaranjem naloga:

Poseban portal APR-a namenjen je poslovnim korisnicima i korisnicima budžeta. Izmedju ostalog koristi se za registrovanje preduzeća i preduzetničkih radnji, predaju završnih računa, itd…

Funkcijama ovog portala se pristupa uz registraciju i elektronski sertifikat.

Pročitajte još: Kako se registrovati kao preduzetnik – postupak

NBS – Narodna banka Srbije

Sajt Narodne banke Srbije, pored mnoštva informacija, šifarnika kao i servisa za razmenu podataka, nudi i servise za svakoga. Ovde navedeni najinteresantniji servisi su dostupni bez prijave i elektronskog potpisa.

Elektronski servisi

Portal poreske uprave (ePorezi)

ePorezi je centralni sajt Poreske uprave Republike Srbije. Namenjen je za elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom. Putem portala “ePorezi” poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava.

Prijava na portal vrši se korišćenjem specijalizovanog programa za identifikaciju koji se download-uje sa sajta. Za pristup je obavezno posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat.

Portal ePorezi takođe ima i poštansko sanduče u koje se dostavljaju rešenja i dopisi poreske uprave. Rešenja se posle roka od 15 dana smatraju dostavljenim bez obzira da li ste ih preuzeli/pregledali ili ne.

Lokalna poreska administracija (lpa.gov.rs)

Portal lokalne poreske administracije namenjen je fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima. Omogućava sledeće elektronske servise:

Za pristup portalu neophodna je registracija. Pravo registracije ima svako poslovno sposobno lice sa navršenih 16 godina. Prijava na portal se vrši elektronskim potpisom. Prijava se vrši automatskom redirekcijom na sajt za elektronsku identifikaciju korisnika (eid.gov.rs). Postoji mogućnost i prijave nižeg stepena sigurnosti – kombinacijom email/lozinka. U tom slučaju je pristup velikom broju usluga onemogućen.

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

Croso nudi servise namenjene potrebama obveznika, izvršitelja i korisnika javnih sredstava. Poslodavcima nudi servise vezane za prijavu i odjavu radnika na obavezno socijalno osiguranje. Takođe zaposleni preko ovog portala mogu proveriti stanje uplata svojih poreza i doprinosa.

Za pristup portalu neophodna je registracija. Prijava na portal se vrši elektronskim potpisom, osim u slučaju fizičkih lica – radnika. Oni mogu da provere status prijave na osiguranje i uplata. U tom slučaju prijava se može vršiti preko prethodno registrovane kombinacije email adrese i lozinke.

  • ePrijava CROSO – portal namenjen za elektronske prijave/odjave na obavezno socijalno osiguranje

Uprava za trezor – Elektronski servisi za budžet

Sajt uprave za trezor je poznat većini građana po servisima za prijavljivanje za “covid pomoć”. Trezor je bazično usmeren na elektronske servise za korisnike budžeta. Ipak određeni servisi su korisni i korisnicima iz privrede:

  • Evidencija korisnika javnih sredstava – pretraživanje podataka korisnika javnih sredstava (nešto kao evidencija na APR-u ali sa podacima korisnika budžeta);
  • Centralni registar faktura – namenjen za evidenciju predračuna, faktura, asignacija kod kojih je bar jedna strana korisnik budžeta. Sve fakture izdate korisnicima budžeta se prijavljuju na ovaj servis;

Od 1.5.2022. godine, fakture koje se izdaju korisnicima budžeta nije moguće direktno prijaviti na CRF. Takve fakture je potrebno prijaviti na novi sistem eFaktura i odabrati da automatski budu prijavljene na CRF.

Pored navedenih servisa, Trezor sadrži i ISIB, RINO, ESPP, EPP – servise namenjene isključivo korisnicima budžeta. Servisima pojedinačno može se pristupiti preko stranice https://www.trezor.gov.rs/src/services.

eFaktura – novi portal za registraciju izdatih faktura

Sistem eFaktura je najnoviji sistem za razmenu elektronskih faktura između privrednih subjekata.

Prijava na portal se vrši automatskom redirekcijom na sajt za elektronsku identifikaciju korisnika (eid.gov.rs). Neophodna je autentifikacija elektronskim potpisom.

  • Sistem eFaktura – zvanični portal Republike Srbije za registrovanje i rad sa eFakturama
  • Demo eFaktura – portal za isprobavanje registrovanje i rad sa eFakturama

ABIT 034 je proizvodjač računarskog poslovnog programa BandD for Professionals BRAND™ koji pokriva sve potrebe poslovanja svih vrsta i veličina preduzeća i preduzetnika. Program koriste sve delatnosti – prodajne (veleprodaja, maloprodaja, komisiona prodaja…), proizvodne ili uslužne. Namenjen je i za upotrebu na mestu prodaje (POS) za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalnih kasa i štampača) ili rad u restoranskom modu u slučaju restorana i drugih ugostiteljskih objekata.

SUF – elektronski servisi za upravljanje fiskalizacijom (eFiskalizacija)

Novi sistem fiskalizacije je uveden 1.1.2022.godine. O karakteristikama ovog sistema smo pisali u više navrata kada smo se bavili više opisom i ulogom delova sistema sa strane poreskog obveznika.

Proverite tekstove

Sa strane Poreske uprave Republike Srbije je obezbeđen poseban portal: SUF – sistem za upravljanje fiskalizacijom. Ovaj sistem automatizuje većinu postupaka u vezi fiskalizacije. Time se isključuje potreba za odlaskom u filijalu Poreske uprave. Preko sistema možete uraditi prijavu/odjavu bezbednosno elementa ili objekta. Možete pratiti stanje fiskalnih računa za koje je izvršena automatska sinhronizacija i još mnogo toga.

Preporučujemo: Pouzdano ESIR+LPFR rešenje za fiskalizaciju

Podacima na portalu može pristupiti samo ovlašćena osoba i to uz pomoć kartice bezbednosnog elementa uz ukucavanje PIN-a i u slučaju da su na računaru instalirani odgovarajući sertifikati.

Više podataka o tome može se naći ovde: Instaliranje sertifikata

Preporučujemo: Pouzdano ESIR+LPFR rešenje za fiskalizaciju

Elektronski servisi za privredu i građane

Republički fond za zdravstveno osiguranje

RFZO je zadnjih godina u velikoj meri unapredio interni informacioni sistem. Uvođenje elektronske zdravstvene knjižice, te povezivanje sa servisima Poreske uprave je osiguranicima u mnogome olakšalo korišćenje usluga ovog fonda. Ipak elektronski servisi nqamenjeni korisnicima van internog sistema nisu tako brojni. Ovo se može razumeti uzimajući u obzir osnovnu delatnost Fonda i osetljivost podataka kojima barata ovaj informacioni sistem.

Elektronski servisi Republičkog fonda za peizijsko i invalidsko osiguranje

Ponuda elektronskih servisa fonda PIO nije preterano bogata, ali i on nudi par elektronskih servisa koji Vam mogu uštedeti vreme i odlazak u filijalu:

Katastar i Republički geodetski zavod rgz.gov.rs

Poslednjih godina je velika pažnja poklonjena modernizaciji elektronskog poslovanja Republičkog geodetskog zavoda.

Pored ovih, na raspolaganju su i druge elektronske usluge i servisi koji se mogu iylistati klikom na opciju menija Usluge sa sajta rgz.gov.rs/

Napomena: Posle hakerskog napada na servere Republičkog geodetskog zavoda neki od servisa ovog sajta su i dalje nedostupni ili ograničeni.


Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo


Pročitajte još: Kako odabrati poslovni program

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *