eFiskalizacija – Novi ESIR modul Fiskalna kasa V3.13

Nova, unapređema verzija programa Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register V3.13 predstavlja ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa). Predviđen je za korišćenje u maloprodaji i uslužnim delatnostima, ugostiteljskim i zanatskim objektima.

Programski modul Fiskalna kasa/POS je program koji omogućava da se unos računa, prodaja i plaćanje kompletno vrši preko računara. Validni fiskalni računi štampaju se na bilo kom štampaču. Instalira se na bilo koji računar sa Windows-om. Usklađen je sa novim sistemom za fiskalizaciju (SUF) koji je uveden u Republici Srbiji .

Program Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register je registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

Ovaj program omogućava izuzetno komforan rad kasira/konobara. Pri prodaji se može kombinovati unos preko bar kod čitača, ekrana osetljivog na dodir, brzih tastera, brzih buttona ili brzim pretraživanjem kompletnog asortimana artikala/usluga.

Fiskalna kasa koristi HTTP protokol za komunikaciju sa LPFR-om. Zbog toga se može povezati sa svakim LPFR-om odobrenim od strane Poreske uprave, bilo da je softverski ili hardverski. Više programa Fiskalna kasa se može povezati na isti LPFR. Broj programa Fiskalna kasa koji se može povezati na isti LPFR zavisi od karakteristika LPFR kao i intenziteta prodaje u prodajnom objektu. Nova verzija sadrži i brojna unapređenja i optimizacije u odnosu na prethodnu V3.0.

ESIR

ESIR u maloprodaji

Program se može koristiti samostalno ili se povezati sa programom za praćenje i kontrolu poslovanja BandD for Professionals.

Korišćen samostalno sadrži sve funkcije potrebne u prodaji. Rad sa više operatera/kasira, definisanje artikala, promenu cena, davanje popusta u toku prodaje. Mogućnosti su detaljno opisane u Uputstvu za instalaciju i upotrebu

Povezan sa programom BandD for Professionals, omogućava automatsko uskladjivanje lagera i generisanje dokumenata prodaje, nivelacija i povratnica u glavnom programu koji prati maloprodaju. BandD for Professionals, uz program Kasa, daje punu snagu ozbiljnog ERP softvera. U ovom slučaju se sistem može skalirati prema potrebama. Od varijante jedna kasa/ jedan objekat, preko više kasa po objektu, više kasa u više objekata… Ili više kasa u više objekata raspoređenih u više prodajnih centara.

Preuzmi najnovije verzije

Preuzmi Uputstvo za instalaciju i upotrebu

ESIR za ugostiteljstvo

U modu rada ugostiteljstvo uključeno je praćenje medjuračuna po stolovima. Mogu se štampati medjuračuni, predračuni, nalozi za šank i kuhinju na za to predvidjenim slip štampačima ili u vidu nefiskalnog teksta na fiskalnom uredjaju. Konobari mogu koristiti varijantu prijave PIN-om. Narudžbine se vrše korišćenjem Touch screen-a, brzih tastera, brzih buttona ili pretraživanjem kompletnog asortimana artikala/usluga.

Povezan sa programom BandD for Professionals omogućava i automatsko razduživanje repromaterijala prema definisanom normativu. Unutar ugostiteljskog objekta se može koristiti jedan ili više programa Fiskalna kasa. Cena i asortiman se istovremeno usklađuje na svim mestima.

Preuzmi najnovije verzije

Preuzmi Uputstvo za instalaciju i upotrebu

Uslužne i zanatske delatnosti

Pored prodaje artikala, ESIR Fiskalna kasa se može koristiti i za prodaju usluga ili zanatskih proizvoda. Usluge i artikli se bez problema mogu kombinovati u okviru jednog računa.

Verzija 3 programa Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register se može povezati sa verzijom paketa BandD for Professionals 3.998 ili novijom.

Napomena: Kompletan hronološki spisak svih izmena u svakom ABIT programu, može se naći u fajlu sa nazivom new.!!!

Ovaj fajl se može naći u folderu u kome je instaliran program i update-uje se sa svakim update-om verzije programa . Informacije u ovom fajlu su u tekstualnom obliku i grupisane hronološki, po verzijama programa.

Preuzmi najnovije verzije

Video

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Šta donosi nova fiskalizacija 2022. godine