Da li morate da imate fiskalnu kasu ?

Izdavanje računa fizičkim licima korišćenjem fiskalnih kasa i printera (tzv fiskalnih računa) u maloprodaji i uslužnim delatnostima generalno je obaveza uvedena u Republici Srbiji pre više od 15 godina. Ipak postoje i delatnosti koje su oslobodjene obaveze korišćenja fiskalnih uredjaja pri izdavanju računa.

Fiskalna kasa ili printer ?

Fiskalni uredjaj (kasa ili štampač) je posebno testiran i sertifikovan uredjaj za izdavanje fiskalnih računa. On funkcioniše u skladu sa programom koji je upisan u njegovoj memoriji i osnovna mu je funkcija da upisuje podatke o ostvarenoj prodaji i prometu u posebnu, trajnu memoriju uredjaja koja se uvek može očitati od strane inspekcije – fiskalnu memoriju. Fiskalni uredjaj, bez obzira da li je napravljen u obliku kase ili štampača, nije ni nalik običnoj kasi ili štampaču, te nemojte očekivati da ih povežete na računar kao klasične štampače. Takodje, da bi se legalno koristio mora biti fiskalizovan i prijavljen poreskoj upravi, što radi ovlašćeni serviser, a komunikacija sa njim se vrši korišćenjem posebnih programa ili komunikacionih protokola.

I fiskalna kasa i fiskalni štampač se mogu priključiti na računar i preko njega podesiti, fiskalizovati, napuniti bazu artikala, ali postoji razlika. Svi štampači imaju i mogućnost prodaje preko računara. Ova osobina omogućava da se celokupna prodaja vrši preko programa u računaru prilagodjenog potrebama korisnika i mnogo komfornijeg za rad, a štampač se koristi za izdavanje fiskalnih isečaka kupcu, kao i izradu propisanih fiskalnih izveštaja . Ovim je omogućen ne samo komforniji rad kasira sa manjom mogućnošću greške, već i automatsko skidanje robe sa lagera u računovodstvenom programu i formiranje svih daljih robnih i finansijskih izveštaja bez dodatnih problema.

Neke fiskalne kase takodje poseduju mogućnost rada u tzv modu fiskalni printer, čime je i kod njih omogućena prodaja preko računara na isti način kao i kod fiskalnih štampača.

ABIT 034 je proizvodjač računarskog poslovnog programa BandD for Professionals BRAND™ koji pokriva sve potrebe poslovanja svih vrsta i veličina preduzeća i preduzetnika. Program koriste sve delatnosti – prodajne (veleprodaja, maloprodaja, komisiona prodaja…), proizvodne ili uslužne. Namenjen je i za upotrebu na mestu prodaje (POS) za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalnih kasa i štampača) ili rad u restoranskom modu u slučaju restorana i drugih ugostiteljskih objekata.

Pa, da li vam treba kasa ili ne ?!?

Generalno, ako se isključivo bavite prodajom roba i usluga preduzetnicima i pravnim licima gde se plaćanje vrši preko računa ( na pr. veleprodajom) ne morate da imate fiskalnu kasu. Ali ako se bavite prodajom robe i usluga gde se naplata vrši u gotovom novcu, cekovima ili karticom, generalno kasu morate da imate.

Osim ako niste oslobodjeni ove obaveze na osnovu Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Obratite pažnju da i u slučaju da nemate obavezu izdavanja računa kupcu preko fiskalne kase time niste oslobodjeni obaveze evidentiranja prometa i izdavanja običnog računa kupcu.

Nemate obavezu da imate fiskalnu kasu u sledećim slučajevima:

1.Ako ste registrovali delatnost u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:
47.91Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
49.10Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni;
49.20Železnički prevoz tereta;
49.31Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32Taksi prevoz;
49.39Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
49.41Drumski prevoz tereta;
49.42Usluge preseljenja;
50.30Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;
50.40Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;
51.10Vazdušni prevoz putnika;
51.21Vazdušni prevoz tereta;
52.21Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53Poštanske aktivnosti;
55.90Ostali smeštaj – studentski i đački domovi;
59.14Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
61Telekomunikacije;
64Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
81.21Usluge redovnog čišćenja zgrada;
81.22Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
81.29Usluge ostalog čišćenja;
84.30Obavezno socijalno osiguranje;
85Obrazovanje;
86Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87Socijalna zaštita sa smeštajem;
88Socijalna zaštita bez smeštaja;
90Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;
91Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;
92Kockanje i klađenje;
93Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
94.91Delatnost verskih organizacija;
95.23Popravka obuće i predmeta od kože;
95.25Popravka satova i nakita;
2. Ako obavljate i registrovani ste za sledeće specifične delatnosti:
47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:
-prodaja preko automata,
-prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
75.00Veterinarske delatnosti
– Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
96.09Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
– aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.
3. Paušalno oporezovani preduzetnici (paušalaci) koji nisu PDV obveznici nemaju obavezu da imaju fiskalnu kasu ako su registrovani i obavljaju sledeće delatnosti:
33.11Popravka metalnih proizvoda;
33.12Popravka mašina;
33.13Popravka elektronske i optičke opreme;
33.14Popravka električne opreme;
33.15Popravka i održavanje brodova i čamaca;
33.17Popravka i održavanje druge transportne opreme;
33.19Popravka ostale opreme;
37Uklanjanje otpadnih voda;
38.11Skupljanje otpada koji nije opasan;
43.11Rušenje objekata;
43.12Priprema gradilišta;
43.13Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
43.21Postavljanje električnih instalacija;
43.22Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
43.29Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
43.31Malterisanje;
43.32Ugradnja stolarije;
43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga;
43.34Bojenje i zastakljivanje;
43.39Ostali završni radovi;
43.91Krovni radovi;
43.99Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
45.20Održavanje i popravka motornih vozila;
74.20Fotografske usluge;
81.10Usluge održavanja objekata;
81.30Usluge uređenja i održavanja okoline;
95.11Popravka računara i periferne opreme;
95.12Popravka komunikacione opreme;
95.21Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;
95.22Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;
95.24Održavanje i popravka nameštaja;
95.29Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;
96.01Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;
96.02Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
96.03Pogrebne i srodne delatnosti.
4. Članom 3. Uredbe od obaveze izdavanja fiskalnih računa izuzete su i:
 • Izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima (osim na pijacama);
 • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (“Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;
 • isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem.

U najavi….

Najavljen je novi metod fiskalizacije koji će bitno promeniti dosadašnji način, kako po pitanju tehničkog načina sprovodjenja, tako i po pitanju delatnosti koje neće imati obavezu izdavanja fiskalnih isečaka.

Što se tiče tehničkog dela poznati su samo okvirni načini na koje bi trebalo da funkcioniše sistem, a detalji bi trebalo da budu definisani do početka sprovodjenja koji je najavljen za 1.1.2022. godine. U glavnom, ABIT 034 je već pristupio prilagodjavanjima programa Fiskalna Kasa u skladu sa poznatim izmenama u Zakonu, kako bi korisnici našeg rešenja i ovaj put bezbolno prešli na korišćenje novog sistema. Kao i uvek do sada.

Preporučujemo da se prijavite na sajtove Poreske uprave ePorezi i sajt lokalne poreske administracije

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Paušalac – prednosti i mane

 1. Lidija left a comment on 30.05.2022. at 21:19

  Pausalac – frizerski salon. Da li se sa uvodjenjem kase rade dnevni izvestaji ? Da li je obaveza vodjenja KPO knjige ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 31.05.2022. at 13:50

   Postovana,

   dnevni i periodicni izvestaji nisu vise obavezni, kao ni knjiga dnevnih izvestaja. Svaki fiskalni racun se pre stampe prvo prijavljuje PU pa tek onda stampa, te PU sve te podatke ima. Ipak, fiskalni uredjaji imaju sopstvene izvestaje o prometu radi evidencije potrebne korisniku te se moze dobiti izvestaj o prometu za period.

   KPO knjiga jos nije ukinuta i ona je u osnovi jedini obavezan dokument koji pausalac vodi. U nju mozete upisati promet u toku dana. Zbirni promet za odredjeni period u KPO bi trebalo da se slaze sa onim na sajtu PU. Ako koristite program koji automatski vodi racune izdate iz ESIR-a oni su sastavni deo KPO knjige koja se dobija iz programa.

 2. Dine Vasic left a comment on 03.10.2022. at 09:21

  Poštovani,
  Imam radnju koja je u stanju mirovanja (zamrznuta) već 3-4 godine. Paušalno sam oporezovan.
  Hteo bih ponovo da je pokrenem pa imam pitanje.
  Do sada sam radio izdavajući račune preko fiskalne kase. Sada bih hteo da izbacim fiskalnu kasu i da radim isključivo preko računa, samo sa pravnim licima.
  Pitanje. Da li su i koje promene su potrebne da bih mogao da se prebacim na ovaj vid poslovanja?
  Hvala najlepše 🙂

  • Darko Aksentijević left a comment on 10.10.2022. at 12:41

   Poštovani Dine,

   treba da prijavite ponovni početak rada, odnosno kraj perioda mirovanja i možete da nastavite da radite. Prijava početka rada se radi na isti način kao sto ste (pre tri-četiri godine) prijavili i mirovanje.

   Ono što je aktuelno oko eFaktura i eFeiskalizacije može da generiše obavezu promena u načinu rada na koji ste navikli i to je ukratko sledeće:

   eFakture
   – ako izdajete fakture samo pravnim licima koja nisu korisnici budžeta Republike Srbije (privredi), kao paušalac nemate zakonsku obavezu korišćenja elektronskog sistema eFaktura (SEF) i prijave svake izdate fakture. Ovde ulaze i devizne fakture koje su izdate kupcima u inostranstvu i plaćaju se uplatama na devizni račun preduzetničke radnje;
   – ako deo vaših kupaca čine korisnici budžeta (makar to bio samo jedan), fakture ste u obavezi da im dostavljate preko sistema eFakture (SEF). On automatski prijavljuje fakturu na CRF (centralni registar faktura) i ona odlazi na plaćanje kod kupca. Bez toga kupac nema mogućnost da fakturu plati sredstvima budžeta. Samim tim, iako ste paušalac, postajete dobrovoljni korisnik sistema jer inače nemate načina da naplatite svoj rad. To automatski znači da ste od 1.1.2022. godine u obavezi da svim kupcima koji imaju nalog na sistemu eFakture, bilo da su budžetski korisnici ili privreda, ispostavljate elektronske fakture. Takodje, imate i obavezu da fakture upućene Vama istim putem primate.

   U svakom slucaju, topla preporuka je da koristite softver koji minimalno moze da Vam omoguci lako izdavanje faktura za stampanje ili automatsku prijavu na SEF (ili bar formiranje XML fajla za rucni upload na SEF) i usput automatski voditi KPO knjigu. Ova knjiga je jedina knjigovodstvena evidencija koju je pausalac obavezan da vodi po zakonu, te je prilozi kontroli Poreske uprave na njihov eventualni zahtev. Sistem paušala je predvidjen za korisnike kojima je vodjenje knjiga problem. Oni imaju jednu knjigu, nemaju završni račun, poreze i doprinose im je razrezala PU, te im angažovanje knjigovodje nije neophodno. Ako se nekada resite za maloprodaju, u svakom trenutku mozete da ukljucite softverski modul Fiskalna kasa i time softverom pokrivate sve situacije koje eventualno mogu da budu potrebne pausalcu bez eksternog knjigovodje.

   eFiskalizacija
   Za rad u maloprodaji, bilo da radite sa fizickim licima, preduzetnicima ili pravnim licima u obavezi ste da izdajete fiskalne račune izdajete preko novog fiskalnog uredjaja koji mora biti sertifikovan od PU. Novi fiskalni uredjaj moze fizicki biti u obliku do sada poznate kase ili racunarskog programa koji se instalira na racunar, stampa na stampacu i po nasem misljenju je najbolje, najpouzdanije i najisplativije resenje. Fiskalizacija – šta odabrati “kasu” ili program ?

   Za vise informacija o rešenjima za paušalce ostavite podatke ovde:ABIT kontakt. Ili nam posašite email -> abit@abit.rs

   Srdačan pozdrav

 3. vesna left a comment on 14.12.2022. at 17:15

  da li trgovina veleprodaja mora da ima fiskalnu kasu? prodaja polovne garderobe na kg

  • Darko Aksentijević left a comment on 14.12.2022. at 19:51

   Ne. Obaveza eFiskalizacije se odnosi na maloprodaju, odnosno bilo koju prodaju fizickim licima. Ako se iskljucivo bavite veleprodajom i ne prodajete fizickim licima ne morate da imate fiskalnu kasu. Vi ste u obavezi od 1.1.2023. godine da veleprodajnim kupcima izdajete eFakture.

 4. Lidija Janjić left a comment on 25.02.2023. at 08:41

  Poštovani,
  Imam registrovanu preduzetničku radnju Izrada suvenira ( vodim poslovne knjige), moja delatnost spada u stare i umetničke zanate. Do sada sam svoje proizvode prodavala isključivo galerijama( nemam fiskalnu kasu) a sada bih da pokušam sa internet prodajom u zemlji i inostranstvu fizičkim licima, koje bi bile moje obaveze u tom slučaju?
  Srdačan pozdrav,
  Lidija

  • Darko Aksentijević left a comment on 25.02.2023. at 13:22

   Postovana Lidija,

   od 1.5.2022. godine svaka prodaja fizičkom licu se mora evidentirati preko državnog TaxCore sistema. Drugim recima – ako prodajete fizičkim licima morate koristiti ESIR odobren od strane PU.

   Ono što Vam preporučujemo je sertifikovani ESIR program koji se instalira na Vašem računaru. Program ima višestruke prednosti u odnosu na “kase”, plus što ne kupujete kasu, a mesečna naknada za korišćenje ovakvog programa se kreće u rangu održavanja kase.

   Kontaktirate nas e-mail-om na abit@abit.rs ili telefonom za sve informacije.

 5. Nina left a comment on 30.03.2023. at 07:57

  Postovani
  Registrovana sam kao preduzetnik pausalac, imam fiskalnu kasu. Sifra 9001. (Prihodi su mi mesecne clanarine) Placaju mi u kesu, ja im izdajem fidkalne racunei jednom nedeljno uplacujem taj pazar i onda to zavodim u kpo knjigu. Da li je to ok, ili moram zavoditi svaki racun posebno i da li moram izdavati fakture i pored fiskalnih racuna? Hvala najlepse

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.03.2023. at 10:46

   Ako ste izdali fiskalni racun ne izdajete fakturu. Prosto, ako bi ste za istu uslugu izdali i fakturu i fiskalni racun imali bi je duplo unetu u KPO knjizi. Sto se tice dinamike knjizenja MP prometa (po fiskalnim racunima) u KPO knjizi on zavisi od dinamike njihovog izdavanja.

 6. Marija left a comment on 09.05.2023. at 17:39

  Postovani,
  S obzirom da imam kasu i kucam svaki racun preko nje, da li sam u obavezi da vodim kpo knjigu, ili i ne moram jer cim kucam racun preko kase on elektronski bude zaveden?
  Hvala unapred na odgovoru

  • Darko Aksentijević left a comment on 10.05.2023. at 10:32

   Da. Pausalac je u obavezi da vodi KPO i u nju upisuje sve izdate racune, bilo da su izdati preko fiskalnog uredjaja, bilo da su eFakture (ako je dobrovoljni korisnik SEF) ili su klasicni racuni pravnim licima koje pausalno oporezovani obveznici i dalje imaju pravo da izdaju ako nisu dobrovoljni korisnici SEF-a.

   ESIR Fiskalna Kasa povezan sa modulom za pracenje poslovanja automatski formira KPO knjigu, izdaje eFakture, obicne fakture, fakture ino kupcima itd. Ovom kombinacijom su jednim udarcem zaokružene sve evidencije potrebne paušalcu.

 7. Snežana left a comment on 30.05.2023. at 11:46

  Poštovani,

  u procesu sam osnivanja firme kao preduzetnik _ paušalac, šifra delatnosti 1413 – proizvodnja ostale odeće. Pošto ću se kao preduzetnik pretežno baviti uslužnim šivenjem odeće fizičkim licima,( krojački salon), a naplaćivati u kešu po preuzimanju sašivene odeće, zanima me da li sam u obavezi da imam fiskalnu kasu i izdajem fiskalne račune klijentima?

  Unapred hvala na odgovoru!

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.05.2023. at 12:28

   Da. U obavezi ste da prodaju evidentirate koriscenjem ESIR-a sertifikovanog od strane Poreske uprave.

 8. Janković left a comment on 07.06.2023. at 19:44

  Poštovani,
  Moj hobi je crtanje, slikanje, izrada nakita… Povremeno učestvujem na grupnim manifestacijama, 3-4 puta god., pred penziju sam i nisam ni u situaciji da pstanem preduzetnik. Od prodaje istog ne može da se ostvari neki značajan prihod ali može da se kupi novi materijal i eventualno zaradi za novu manifestaciju i ostvari baš mala zarada. Ali ispunjavam slobodno vreme radeći nešto što volim. Zanima me zašto neko ko nema mogučnost da ostvaruje redovan rad i redovan prihod mora da ima fiskalnu kasu. Da li postoji mogučnost da moj hobi spada i pod kojim uslovima u stare zanate. Da li grupe građana koje prave proizvode iz grupe starih zanata, a pripadaju ne vladinoj orhanizaciji podležu fiskalizaciji?

  • Darko Aksentijević left a comment on 08.06.2023. at 12:39

   Poštovana Elizabeta,

   svi poslovni subjekti koji prodaju fizičkim licima su u obavezi da prodaju evidentiraju preko fiskalnog uređaja, osim ako taksativno nisu oslobođeni ove obaveze. Da li su registrovani kao privrednici, udruženja, firme je irelevantno. Koje delatnosti su oslobođenje možete naći u tekstu https://bandd.abit.rs/sta-donosi-nova-fiskalizacija-2022-godine/

   Onaj ko nije registrovan nema PIB i ne može da izdaje račune preko fiskalnog uređaja, jer ne može da dobije bezbednosni element od PU. U slučaju da vršite prodaju fizičkim licima a niste registrovani, sa stanovišta inspekcijskih organa i komunalne policije radite na crno i podležete zakonskoj odgovornosti. Zakon, na žalost, ne poznaje delatnost hobi.

   Preduzetnik koji obavlja delatnost iz radnog odnosa plaća samo doprinos za PIO i porez, a ima i mogućnost da preduzetničku radnju stavi u mirovanje u periodima kada duže neće raditi. U tom periodu ne može da prodaje, ali mu ne idu poreti i doprinosi. Takodje, udruživanje oogućava podelu troškova i vrlo je aktuelno, naročito kod ženskog preduzetništva.

   U svakom slučaju, ako baš ne radite na teresku prodaju, uvek i svima mesto uređaja fiskalna kasa preporučujem ESIR koji se instalira na racunaru zbog zaista mnogobrojnih prednosti Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs.

 9. Jasenka left a comment on 06.01.2024. at 16:51

  Postovanje otvorila bi komision polovne robe ,interesuje me oko prijave da li moram imat fiskalnu kasu ? I drugo da li mogu to uopste otvoriti posto bi robu nabavljala preko inrerneta tj nebi imala racun za tu kupljenu robu ,ako moze neko da mi odgovori bila bih zahvalna

  • Darko Aksentijević left a comment on 15.01.2024. at 18:34

   Ako nameravate da prodajete robu fizickim licima fiskalni uredjaj u vidu kase ili programa je obavezan. Za robu koju nameravate da prodajete morate imati ulazni dokument – racun.

 10. Vojislav Drpa left a comment on 22.02.2024. at 08:21

  Postovani, pausalni sam preduzetnik sifra 4321, postavljanje elektricnih instalacija.
  Da bi naplatio usluge od fizickog lica da li moram da imam fiskalnu kasu?

  • Darko Aksentijević left a comment on 22.02.2024. at 10:43

   Da.

   P.S. Umesto fiskalne kase kao uređaja, preporučujemo setrifikovani ESIR koji se instalira na racunaru, kao apsolutno bolje, mocnije, a i ekonomski mnogo isprativije resenje.
   Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom na mail abit@abit.rs.

 11. Ljilja left a comment on 28.02.2024. at 13:58

  Poštovani, imam privredno društvo koje se bavi prodajom medicinskih sredstava i po Zakonu smem da prodajem robu samo pravnim licima i preduzetnicima. Trenutno imam veleprodaju.

  S obzirom da imam veleprodaju i da robu NE SMEM da prodajem fizičkim licima da li cu biti u zakonskom problemu ako otvorim i maloprodajni objekat i promet evidentiram preko fiskalne kase.

  Koliko mi je poznato fiskalnu kasu treba da ima samo onaj ko prodaje robu fizičkim licima ali nigde u Zakonu ne mogu da pronađem da mi se zabranjuje da imam maloprodajni objekat i fiskalnu kasu jer po zakonu robu ne smem da prodajem fizičlkim licima.

  Pitanje je: S obzirom da smem robu da prodajem samo pravnim licima i preduzetnicima da li cu biti u Zakonskom problemu ako otvorim i maloprodajni objekat i izdajem fiskalne račune preduzetnicima?

  • Darko Aksentijević left a comment on 28.02.2024. at 15:52

   Dok god ne krsite Zakon necete biti u zakonskom problemu. Teoretski, ceo promet sa pravnim licima i preduzetnicima mozete unositi kroz elektronski fiskalni uredjaj, svaki od fiskalnih racuna raditi sa identifikacijom kupca i kao takav posebno rasknjizavati u knjigovodstvu. Prakticno, obavezno konsultujte svog racunovodju.

   P.S. Kao fiskalni uređaj, preporučujemo setrifikovani ESIR koji se instalira na racunaru, kao tehnički najbolje i ekonomski najisprativije rešenje.
   Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom na mail abit@abit.rs.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *