Download

BandD For Professionals XP

Univerzalni integrisani knjigovodstveni i poslovni sistem predvidjen da pokriva poslovanje preduzeća, preduzetnika i budžetskih ustanova svih vrsta.

Sastoji se od više integrisanih programskih celina koje se mogu kombinovati u jedinstveni informacioni sistem u skladu sa potrebama korisnika. Predvidjen je za rad u Microsoft Windows client (Windows 10/8.1/8/7/ XP SP3 ) i Windows server (2016/2012/2008 i 2003) operativnim sistemima.

Programski paket se sastoji od sledećih programskih modula:

1. FinPro – Program za finansijsko knjigovodstvo
2. RobPro – Program za robno knjigovodstvo i komercijalu
3. MatPro – Program za magacinsko, materijalno knjigovodstvo i  proizvodnju
4. Kasa CM – Programski modul za kontrolu prodaje korišćenjem eksternih modula Fiskalna kasa, maloprodaju i ugostiteljstvo
5. Kadrovska evidencija/Plate
6. Osnovna sredstva – evidencija, arhiva i obračun vrednosti osnovnih sredstava

Besplatan download – DEMO verzija

Uputstvo za instalaciju

Uputstvo za korišćenje programa

Eksterni modul Fiskalna kasa

Pridruženi eksterni modul paketa BandD for Professionals namenjen za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalih kasa i štampača) koje koristi u modu fiskalni printer.

Namenjen maloprodajnim, uslužnim i ugostiteljskim objektima.

Kompatibilan je sa Microsoft Windows client (Windows 10/8.1/8/7/ XP SP3) i Windows server (2016/2012/2008 i 2003) operativnim sistemima i povezivanje sa svim HCP i Galeb fiskalnim uredjajima koji mogu da rade u modu fiskalni printer.

Besplatan download – DEMO verzija

Uputstvo za instalaciju

Korisni linkoviAnyDesk – odličan software za daljinsku kontrolu računara – besplatan za privatna lica

Ultraviewer – potpuno besplatan software za daljinski pristup računaru

Notepad++ – besplatan source code editor

Vrh strane