Download

BandD for Professionals V4

Najnovija verzija univerzalnog, integrisanog, knjigovodstveno-poslovnog sistema. Integrisan sa SEF, SUF i CRF sistemima Republike Srbije.

Namena: Preduzeća, preduzetnici, paušalci, indirektni korisnici budžeta svih vrsta.

Sastoji se od više integrisanih programskih celina koje se mogu kombinovati u jedinstveni informacioni sistem u skladu sa potrebama korisnika. Predvidjen je za rad u Microsoft Windows client i server operativnim sistemima.

Programski paket se sastoji od sledećih programskih modula:

  1. FinPro – Program za finansijsko knjigovodstvo
  2. RobPro – Program za robno knjigovodstvo i komercijalu
  3. MatPro – Program za magacinsko, materijalno knjigovodstvo i  proizvodnju
  4. Kasa CM – Programski modul za kontrolu prodaje korišćenjem eksternih modula Fiskalna kasa, maloprodaju i ugostiteljstvo
  5. eFakturisanje – fakturisanje, pregled i kontrola ulaznih faktura i kontrola dokumenata na SEF-u
  6. Kadrovska evidencija/Plate
  7. Osnovna sredstva – evidencija, arhiva i obračun vrednosti osnovnih sredstava

Besplatan download – DEMO Verzija

Uputstvo za korišćenje


Fiskalna kasa / Fiscal cash register

Namenjen za upotrebu na mestu prodaje (POS) za direktnu prodaju artikala/usluga.

Registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

Namenjen maloprodajnim, uslužnim, ugostiteljskim i zanatskim objektima.

Kompatibilan je sa Microsoft Windows 32/64 client i server operativnim sistemima XP SP3/Win 7, 8, 10 i 11. Predviđen je za povezivanje na novi SUF TaxCore sistem eFiskalizacije koji je stupio a snagu 1.1.2022. godine (nova fiskalizacija). Takodje, radi i sa svim HCP i Galeb fiskalnim uredjajima koji mogu da rade u modu fiskalni printer (stara fiskalizacija).

Besplatan download – Demo verzija

Uputstvo za instalaciju

Fiskalna kasa – pdf uputstvo


BandD for Professionals XP

Univerzalni integrisani knjigovodstveni i poslovni sistem predvidjen da pokriva poslovanje preduzeća, preduzetnika i budžetskih ustanova svih vrsta.

Besplatan download – DEMO Verzija

Uputstvo za instalaciju

Uputstvo za korišćenje


Korisni linkoviAnyDesk – odličan software za daljinsku kontrolu računara – besplatan za privatna lica

Ultraviewer – potpuno besplatan software za daljinski pristup računaru

Notepad++ – besplatan source code editor

Vrh strane