BandD for Professionals

Računarski program za računovodstvo, praćenje i kontrolu poslovanja
privrednih i budžetskih subjekata

Po Vašoj meri

Modularno projektovani program u kome birate samo ono što Vam je potrebno. Želite li moćni knjigovodstveni program, ili kompletni ERP, sa ili bez dodatnih modula Fiskalna kasa, WMS App ili Emailer-a - birate sami.

Integrisan i povezan

Automatsko knjiženje sa unosom podataka samo jednom, generisanje, predaja obrazaca i pristup servisima NBS, Trezora, RUJP, APR, CRF, CROSO direktno iz programa. Windows 10/8/7/XP/ WIndows server kompatibilan

Jednostavno moćan

Siguran pristup podacima bilo gde, sa računara, tableta, mobilnog telefona. Lako povezivanje udaljenih lokacija u jedinstven sistem, bez placanja VPN-a i punim performansama koje ima program instaliran na lokalnom racunaru.

Paketi programa za korisnike

Trgovinsko i/ili uslužno preduzeće/preduzetnik

Trgovinsko i/ili uslužno preduzeće/preduzetnik

Kompletno praćenje veleprodaje, maloprodaje. promet i dugovanja po komitentima, komercijalni izveštaji, izrada cenovnika, predračuna sa slikama, pravljenje faktura na više jezika, tranzitna i internet prodaja, praćenje troškovnih faktura, praćenje osnovnih sredstava i sitnog inventara, barkodiranja proizvoda, rad sa fisklanim kasama, WMS, obračun PDV...

Proizvodno trgovinsko preduzeće/preduzetnik

Proizvodno trgovinsko preduzeće/preduzetnik

Kompletno praćenje proizvodnje po fazama, prodaje, prometa i dugovanja po komitentima, troškovnih faktura. Praćenje prometa repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Rad po normativu ili pogonskom obrascu, eksterna dorada izrada cenovnika, barkodiranje robe, WMS, obračun PDV...

Fakultet, srednja, osnovna škola ili Dom zdravlja

Fakultet, srednja, osnovna škola ili Dom zdravlja

Finansijsko knjigovodstvo po budžetskom kontnom planu, automatsko formiranje Obrazaca od 1 - 5 za završni račun, praćenje po izvoru finansiranja. Sitan inventar, ugovori o nabavci, popis osnovnih sredstava pomoću bar kod čitača. Kadrovska evedincija zaposlenih, praćenje staža i jubilarnih nagrada, automatsko slanje isplatnih listića dobijenih sa Trezora na email zaposlenima...

Prodavnica

Prodavnica

Prodaja preko fiskalnih uredjaja, praćenje lagera robe, mogućnost rada preko tastature, bar kod čitača ili touchscreen-a, promet po kasama, prodavnicama i prodavcima, mogućnost štampanja gotovinskog računa, dnevnih i periodičnih izveštaja...

Kafić/Restoran

Kafić/Restoran

Praćenje prodaje preko fiskalne kase, praćenje lagera robe i repromaterijala, rad sa normativima, mogućnost rada preko tastature, bar kod čitača ili touchscreen-a, praćenje prometa po konobarima, praćenje prometa za hranu i piće, rad sa stolovima i zaključnim računima, mogučnost štampanja gotovinskog računa, naloga šanku i kuhinji...

Knjigovodstvo (služba ili agencija)

Knjigovodstvo (služba ili agencija)

Finansijsko knjgovodstvo, analitičke i sintetičke kartice, dnevnici knjiženja, IOS-a, rad sa više organizacionih jedinica unutar preduzeća, analitički i sintetički bruto bilans, obračun PDV-a, slanje podataka XML-om, obračun plata, štampa isplatnih listića, obračun osnovnih sredstava i sitnog inventara...

Programsko rešenje za budžetske korisnike - OZON™

BandD for Professionals OZON™ je specijalno dizajniran da pokriva sve potrebe poslovanja indirektnih korisnika budžeta.

BandD – Ozon™

Finansijsko knjigovodstvo po budžetskom kontnom planu, automatsko formiranje Obrazaca od 1 - 5 za završni račun, praćenje po izvoru finansiranja. Praćenje magacina sitnog inventara i osnovnih sredstava, rad sa Ugovorima o nabavci. Popis osnovnih sredstava pomoću bar kod čitača. Kadrovska evedincija zaposlenih, praćenje staža i jubilarnih nagrada, automatsko slanje isplatnih listića dobijenih sa trezora na mail-ove radnicima...

Date: © 2020

Client: Indirektni korisnici budžeta RS - škole, fakulteti, zdravstvene ustanove

Osnovne cene paketa BandD - Ozon™ za budžet

*U cene nisu uračunati troškovi instalacije/podešavanja koji iznose 100 €/računaru.

od 25€ */mes.

OZON™ lite

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Kadrovska avidencija
 • Osnovna sredstva
 • Jedan računar
 • -
od 39€ */ mes.

OZON™ full

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Magacinsko knjigovodstvo
 • Kadrovska evidencija
 • Osnovna sredstva
 • Jedan računar
od 49€ */ mes.

OZON™ full Virtual

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Magacinsko knjigovodstvo
 • Kadrovska evidencija
 • Osnovna sredstva
 • Jedna virtuelna mašina

BRAND™ - BandD for Professionals za privredu

BandD for Professionals BRAND™ pokriva sve potrebe poslovanja svih vrsta i veličina preduzeća i preduzetnika.

BRAND™ – BandD za preduzeća i preduzetnike

Program za preduzeća i preduzetnike.
Automatsko formiranje PPPDV obrasca i njegovo slanje na Poresku upravu, automatska registracija faktura budžetskim klijentima na CRF, pretraga likvidnosti klijenata na NBS, verzije na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku, automatsko knjiženje iz svih programskih modula u finansijsko knjigovodstvo...

Date: © 2020

Client: Preduzeća, preduzetnici, paušalci

Osnovne cene BandD paketa za privredu

*U cene nisu uračunati jednokratni troškovi instalacije/podešavanja koji iznose 100 €/računaru.
**Za instalaciju na virtuelnim serverima umesto na lokalnim mašinama doplata 10 €/mes po računaru.

od 25€*/mes.

Prodavnica/Kafić/Restoran Kasa

 • Fiskalna kasa
 • Jedan računar
 • -
 • -
 • -
od 45€*/mes.

Prodavnica/Kafić/Restoran Full

 • Fiskalna kasa
 • KasaCM
 • Jedan računar
 • -
 • -
od 35€*/mes

Trgovinsko/uslužno preduzeće ili preduzetnik

 • Robno knjigovodstvo
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Osnovna sredstva
 • Kadrovi/Plate
 • Jedan računar
od 49€*/mes.

Proizvodno preduzeće/preduzetnik

 • Materijalno knjigovodstvo
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Osnovna sredstva
 • Kadrovi/Plate
 • Jedan računar

Dodatne usluge, tehnička podrška i održavanje

Kako mi to shvatamo kupovinom ili iznajmljivanjem licence započinje saradnja na zajedničkom zadatku povećanja efikasnosti vaše organizacije. Naša je želja da uvođenjem modernog IT sistema ostvarite dobitke koji bi nas preporučili i drugim korisnicima. Zato želimo da budete zadovoljni time što niste izabrali samo knjigovodstveni program, već nove saradnike.

Uključeno u cenu licenci
* 6 meseci software insurance održavanja
* Korišćenje on-line sistema podrške
* Pomoć pri podešavanju programa shodno vašim potrebama
* Neograničeno korišćenje tehničke podrške

Osnovno održavanje

Osnovno održavanje (uključeno u cenu prvih 6 meseci od kupovine licenci/za vreme trajanja ugovora o korišćenju)
* garantovani rok odziva stručnog lica od maksimalno 24h (osim u vreme državnih praznika)
* software insurance (distribuciju najnovijih verzija licenciranih modula)
* korišćenje korisničkog servisa preko telefona, Interneta...
* konsultacije u vezi primene programa u praktičnim situacijama
* otvaranje nove knjigovodstvene godine i prenos podataka iz stare godine
* havarijske intervencije koje podrazumevaju oporavak baze podataka
* podešavanje postojećih parametara rada programa u skladu sa potrebama korisnika

Produženo osnovno održavanje

Produženo osnovno održavanje je na raspolaganju svim kupcima licenci programa po isteku prvih šest meseci korišćenja programa. Mesečni iznos paušalne nakande za produženo održavanje može se izračunati tako što se ukupna cena licenci u eur podeli sa 12.000 i pomnoži sa iznosom zadnje objavljene prosečne bruto zarade na teritoriji Republike Srbije. U cenu održavanja su uključene sledeće usluge:
* garantovani rok odziva stručnog lica od maksimalno 24h (osim u vreme državnih praznika)
* software insurance (distribuciju najnovijih verzija licenciranih modula)
* usluge korisničkog servisa preko telefona, Interneta...
* konsultacije u vezi primene programa u praktičnim situacijama
* otvaranje nove knjigovodstvene godine i prenos podataka iz stare godine
* havarijske intervencije koje podrazumevaju oporavak baze podataka
* podešavanje postojećih parametara programa u skladu sa potrebama korisnika
* popust od 20 do 100 procenata na usluge iz standardnog cenovnika

Izrada programa po porudžbini

ABIT 034 se bavi izradom programa u skladu sa potrebama klijenata. Naš progamerski, projektantski i knjigovodstveni tim je uvek spreman da pomogne sa savetom, prilagodjenjem postojećeg rešenja po porudžbini, kao i projektovanjem i/ili izradom novog programskog rešenja u skladu sa Vašim zahtevima.

Korisnička podrška

Naša služba tehničke podrške je na raspolaganju korisnicima 24/7. Uvek Vam možemo pomoći ukoliko:
- imate bilo kakvih nedoumica vezano za funkcionisanje i rad sa nekim od naših programa,
- imate potrebu za neku intervenciju na podacima,
- imate potrebu za nekom nadogradnjom programa,
- u otklanjanju svakog drugog problema ili nedoumice u vezi sa našim programskim rešenjima.

Neki od naših klijenata

O nama

ABIT 034 predstavlja multidisciplinarni tim profesionalaca, ekonomista, programera, inženjera, stručnjaka za marketing i organizaciju sa višedecenijskim iskustvom u oblastima programiranja poslovnih aplikacija, baza podataka i primene računarskih tehnologija u realnim poslovnim okruženjima.

ABIT 034

+381 34 202321

Kralja Petra Prvog 34a/6
34000 Kragujevac
Srbija

abit@abit.rs