Paušalac – prednosti i mane

Pri registraciji preduzetničke radnje preduzetnici, u zavisnosti od izabrane šifre delatnosti, mogu da izaberu i načun obračuna poreskih obaveza – paušalni oblik oporezivanja ili „kniigaš“. Za paušalno […]

VAŽNO – ne otvarajte ovaj mail

U pitanju je trenutno aktuelan pokušaj prevare širenjem zlonamernog softvera uz pomoć korisnika. Poruka izgleda kao da je poslata od kredibilnog izvora informacija i korisnik se navodi […]