Rad sa sistemom eFaktura (SEF)

Novi update – BandD for Professionals V3.997 / Fiskalna kasa-POS V2.21

Nove verzije paketa BandD for Professionals i Fiskalna kasa/POS su na raspolaganju korisnicima. U novoj verziji – nove funkcionalnosti i unapredjenja

Modul Osnovna sredstva u novoj verziji donosi i mogućnost isknjiženja osnovnog sredstva. U novoj verziji isknjiženje, uz rashod, manjak i prodaju dodato kao još jedan moguć razlog arhiviranja osnovnog sredstva. Ovaj programski modul pokriva sve potrebe vezane za evidenciju tekućih osnovnih sredstava kao i arhivu, amortizacione i revalorizacione liste, popis, otpis, prodaju, promenu vrednosti osnovnih sredstva. kao i osnovne, zakonom propisane izveštaje

Unapređenja su vidljiva u svim programskim modulima. Ovo se naročito odnosi na module RobPro, MatPro, Kasa CM i Osnovna sredstva. Omogućeno je automatsko formiranje elektronskih faktura (eFaktura) po UBL 2.1 standardu za razmenu sa sistemom eRacuni. U prethodnim verzijama je već podržan UPSS formata 2.5 RC3, a u pripremi su i formati Ministarstva finansija Republike Srbije i klasičan, neutralni međunarodni UBL 2.1 format.

Za paušalno oporezovane korisnike u programskom modulu RobPro dodatno je unapređena funkcija za automatskog formiranja i štampanje KPO knjige, t.j. knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika. Ova opcija je namenjena paušalno oporezovanim preduzetnicima koji, kao i knjigovodstvenim agencijama koje rade sa paušalcima.

Glavne izmene

Veliki deo izmena se odnosi na usklađivanje sa novim sistemima za razmenu eFaktura (SEF) i fiskalizaciju (SUF) koji se uvode u Republici Srbiji po Zakonima koji stupaju na snagu 1.1.2022. godine. Baze podataka programa su pripremljene za uvođenje novih sistema. Prilikom update-a na novu verziju programa, postojeće baze podataka se automatski usklađuju sa novom verzijom programa. Ugrađena auto update tehnologija automatski vrši prilagođavanje postojećih baza podataka novoj verziji software-a bez potrebe za intervencijom korisnika.

Napomena: Kompletan hronološki spisak svih izmena , uključujući i nove funkcionalnosti, ispravljene probleme i bug-ove, može se naći u fajlu sa nazivom new.!!!

Ovaj fajl se može naći u folderu u kome je instaliran program i update-uje se sa svakim update-om verzije programa . Informacije u ovom fajlu su u tekstualnom obliku i grupisane hronološki, po verzijama programa.

Fiskalna kasa/POS V 2.21

Eksterni programski modul Fiskalna kasa/POS u verziji 2.21 donosi nove načine plaćanja koji se u Republici Srbiji uvode novim zakonom o fiskalizaciji od 1.1.2022. godine. Takođe u novoj verziji su dodate izmene u bazama podataka vezane za uvođenje eFiskalizacije u Republici Srbiji.

Zbog uvođenja eFiskalizacije, za korisnike iz Republike Srbije je u pripremi novi ESIR modul.

Zbog izmena u strukturi baza podataka verzija paketa BandD for Professionals 3.997 nije kompatibilna sa verzijama modula fiskalna kasa pre verzije 2.20. Takodje, modul fiskalna kasa 2.21 za ispravan rad zahteva verziju paketa BandD for Professionals 3.996 ili noviju.

Nove verzije su izdate kao jedno od redovnih ažuriranja i unapredjenja mogućnosti i performansi programa. ABIT 034, u sklopu svog Software insurance paketa, bez dodatne nadoknade redovno distribuira korisnicima sa sklopljenim ugovorima o održavanju.

Preuzmi najnovije verzije

Video

Pročitajte još: Paušalac – prednosti i mane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *