eFiskalizacija – Novi ESIR modul Fiskalna kasa V3.00

Novi program Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register V3.0 predstavlja ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa) predviđen za korišćenje u maloprodaji i uslužnim delatnostima, ugostiteljskim i zanatskim objektima.

Programski modul Fiskalna kasa/POS u verziji 3.0 je program koji omogućava da se unos računa, prodaja i plaćanje kompletno vrši preko računara. Validni fiskalni računi štampaju se na bilo kom štampaču. Instalira se na bilo koji računar sa Windows-om. Usklađen je sa novim sistemom za fiskalizaciju (SUF) koji je uveden u Republici Srbiji po Zakonima koji stupaju na snagu 1.1.2022. godine. Krajnji rok dat privrednicima za usklađivanje sa novim sistemom je 30. april 2022. godine

Program Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register V 3.0 je registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

Ovaj program omogućava izuzetno komforan rad kasira/konobara. Pri prodaji se može kombinovati unos preko bar kod čitača, ekrana osetljivog na dodir, brzih tastera, brzih buttona ili brzim pretraživanjem kompletnog asortimana artikala/usluga.

Fiskalna kasa koristi HTTP protokol za komunikaciju sa LPFR-om. Zbog toga se može povezati sa svakim LPFR-om odobrenim od strane Poreske uprave, bilo da je softverski ili hardverski. Više programa Fiskalna kasa se može povezati na isti LPFR. Broj programa Fiskalna kasa koji se može povezati na isti LPFR zavisi od karakteristika LPFR kao i intenziteta prodaje u prodajnom objektu.

Maloprodaja

Program se može koristiti samostalno ili se povezati sa programom za praćenje i kontrolu poslovanja BandD for Professionals.

Korišćen samostalno sadrži sve funkcije potrebne u prodaji. Rad sa više operatera/kasira, definisanje artikala, promenu cena, davanje popusta u toku prodaje. Mogućnosti su detaljno opisane u Uputstvu za instalaciju i upotrebu

Povezan sa programom BandD for Professionals, omogućava automatsko uskladjivanje lagera i generisanje dokumenata prodaje, nivelacija i povratnica u glavnom programu koji prati maloprodaju. BandD for Professionals uz program Kasa daje punu snagu ozbiljnog ERP softvera. U ovom slučaju se sistem može skalirati od varijante jedna kasa/ jedan objekat do varijante više kasa po objektu/više objekata/više prodajnih centara.

Preuzmi najnovije verzije

Preuzmi Uputstvo za instalaciju i upotrebu

Ugostiteljstvo

U modu rada ugostiteljstvo uključeno je praćenje medjuračuna po stolovima. Mogu se štampati medjuračuni, predračuni, nalozi za šank i kuhinju na za to predvidjenim slip štampačima ili u vidu nefiskalnog teksta na fiskalnom uredjaju. Konobari mogu koristiti varijantu prijave PIN-om. Narudžbine se vrše korišćenjem Touch screen-a, brzih tastera, brzih buttona ili pretraživanjem kompletnog asortimana artikala/usluga.

Povezan sa programom BandD for Professionals omogućava i automatsko razduživanje repromaterijala prema definisanom normativu. Unutar ugostiteljskog objekta se može koristiti jedan ili više programa Fiskalna kasa. Cena i asortiman se istovremeno usklađuje na svim mestima.

Preuzmi najnovije verzije

Preuzmi Uputstvo za instalaciju i upotrebu

Uslužne i zanatske delatnosti

Pored prodaje artikala, ESIR Fiskalna kasa se može koristiti i za prodaju usluga ili zanatskih proizvoda. Usluge i artikli se bez problema mogu kombinovati u okviru jednog računa.

Šta sa starom kasom, printerom i verzijom programa?

Pored rada kao ESIR (eFiskalizacija) može da se koristi za štampu starih fiskalnih računa, preseka stanja, periodičnih i dnevnih izveštaja na starom fiskalnom štampaču ili kasi. Ovo omogućava nesmetan rad u starom sistemu do prelaska na novi.

Korisnici starih verzija modula Fiskalna kasa (sve verzije 1 i 2) i programskog paketa BandD for Professionals bez ikakvih izmena u podacima, prelaskom na novu verziju automatski dobijaju nove mogućnosti.

Verzija 3 programa Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register zahteva verziju paketa BandD for Professionals 3.998 ili novijom.

Napomena: Kompletan hronološki spisak svih izmena u svakom ABIT programu, može se naći u fajlu sa nazivom new.!!!

Ovaj fajl se može naći u folderu u kome je instaliran program i update-uje se sa svakim update-om verzije programa . Informacije u ovom fajlu su u tekstualnom obliku i grupisane hronološki, po verzijama programa.

Preuzmi najnovije verzije

Video

Pročitajte još: Šta donosi nova fiskalizacija 2022. godine