Šta donosi nova fiskalizacija 2022. godine?

Od 01.01.2022. godine u Republici Srbiji počinje da se primenjuje novi zakon o fiskalizaciji. Šta menja fiskalizacija 2022. ? Da li će moći da rade i dalje stare fiskalne kase i štampači ? Kada možemo da očekujemo da će nov sistem realno zaživeti ? I dokle smo stigli sa pripremom, sad polovinom oktobra 2021. godine ?

Menja se mnogo toga. Prvo obuhvat fiskalizacije, broj dokumenata koji se moraju izdati korišćenjem fiskalnog uredjaja, zahtevi prema fiskalnog izdavaocu računa, celokupna tehnologija, način povezivanja, uredjaji (čitaj fiskalne kase i printeri)… Ali da krenemo redom…

Nova tehnologija ? Da li mogu da se koriste stare kase ?

Novo rešenje je tehnološki toliko različito da je verovatnoća da ćete moći da koristite staru kasu uz dogradnju i prepravku izuzetno mala.

Pomenuto rešenje podrazumeva elektronsku prijavu svakog računa sa svakog prodajnog mesta poreskoj upravi u najboljem slučaju pre izdavanja, a obavezno odmah čim bude uspostavljena Internet veza sa serverom Poreske uprave. Sa strane Poreske uprave Republike Srbije je u tu svrhe obezbeđen SUF – sistem za upravljanje fiskalizacijom.

Prijava sistemu poreske uprave se vrši korišćenjem elektronskog fiskalnog uredjaja (EFU) na strani obveznika fiskalizacije. Ovaj uredjaj može biti izveden kao hardverski uredjaj ili softver. On mora biti odobren za upotrebu od strane poreske uprave. Takodje, uredjaj je zaštićen jedinstvenim sigurnosnim elementom u vidu kartice koju izdaje PU.

Novi uredjaj može koristiti bilo koji štampač koji može odstampati propisani račun sa QR kodom. Nema obaveznih tehničkih pregleda, štampanja i čuvanja kontrolnih traka, fiskalne memorije… Sa druge strane, izgled i obim podataka na fiskalnom računu je povećan, a biće potrebna i stalna Internet veza.

fiskalizacija 2022.

Za novi uredjaj su propisani zahtevi, okvirna tehnička specifikacija i opisani scenariji povezivanja uredjaja sa Poreskom upravom.

Osnova je da svaki izdati fiskalni račun mora da bude fiskalizovan u trenutku izdavanja. Ovo se dokazuje štampom QR koda na računu. Da li je QR kod i račun ispravan svaki gradjanin može proveriti skeniranjem koda mobilnim telefonom.

Kako se vrši fiskalizacija računa ?

U najjednostavnijem slučaju, fiskalni uredjaj (koji može biti izveden i kao softver) u komunikaciji preko Interneta sa V-PFR dobija parametre na osnovu kojih štampa validan fiskalni račun. V-FPR je u stvari program koji radi u poreskoj upravi. V-FPR je sastavni deo SUF i fiskalni uredjaj mora da bude u stanju da se poveže i sa njim komunicira preko Interneta. Problem sa ovim sistemom je što nema izdavanja računa ako ima problema sa Internet vezom, serverom poreske uprave ili samim V-PFR-om.

Šta kad nestane Internet ?

Za slučaj nestanka Internet-a ili problema sa serverom poreske uprave predvidjen je L-FPR (lokalni procesor fiskalnih računa). Ovo je deo fiskalnog uredjaja koji može i bez veze sa poreskom upravom da fiskalizuje račun. Ovako fiskalizovan račun se smešta u internu memoriju L-FPR i cuva sve dok ne bude prebačen na server poreske uprave.

Da li mi treba fiskalni uredjaj od 1.1.2022. godine ?

  • Ako robu ili usluge ne prodajete krajnjim korisnicima (u maloprodaji) nego isključivo fakturišete firmama preko računa odgovor je ne. U ovom slučaju nastavljate i dalje bez fiskalnog uredjaja. Doduše, čekaju Vas izmene vezane za pozezivanje na SEF (sistem elektronskih faktura) koji se takodje uvodi od sledeće godine. Ali, o tome drugom prilikom;
  • Ako ste do sada imali fiskalnu kasu ili štampač odgovor je da;
  • Ako do sada niste imali fiskalnu kasu/štampač, a radite sa krajnjim korisnicima kojima naplaćujete u gotovom, onda vrlo verovatno da.

Da li se radi o preduzeću, preduzetniku ili preduzetniku paušalcu nema nikakve veze sa obavezom fiskalizacije

Obaveza fiskalizacije je uslovljena delatnošću koju obavljate i činjenicom da prodajete robu/usluge krajnjim kupcima. To kako obračunavate porez i doprinose nema nikakve veze sa obavezom fiskalizacije.

Kome i dalje neće trebati fiskalni uredjaj ?

Sledeće grane odnosno gupe delatnosti ne podležu obavezi evidentiranja prometa preko fiskalnih uredjaja:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника;
49.32 Такси превоз;
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају;
53.10 Поштанске активности јавног сервиса;
61 Телекомуникације;
64 Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
65 Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
66 Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
69.10 Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;
75.00 Ветеринарске делатности – Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
84.30 Обавезно социјално осигурање;
85 Образовање, осим делатности из гране 85.5 – Остало образовање;
86 Здравствене делатности – здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;
87 Социјална заштита са смештајем;
88 Социјална заштита без смештаја;
94.91 Делатност верских организација.

Preuzeto iz Uredbe

Pored gore navedenih delatnosti izuzete su i komunalne delatnosti osim sahranjivanja na grobiljima i izdavanja tezgi na pijacama. Ovo važi i za stare zanate osim kamenorezačkog, kao i uličnu prodaju lozova, kokica štampe… (šifra 47.99) i uslužne delatnosti čistača cipela, nosača, naplate parkinga (šifra 96.09).

Celu uredbu možete naći ovde: Uredba o odredjivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uredjaja (Sl.glasnik 32/21)

ABIT 034 je proizvodjač računarskog poslovnog programa BandD for Professionals BRAND™ koji pokriva sve potrebe poslovanja svih vrsta i veličina preduzeća i preduzetnika. Program koriste sve delatnosti – prodajne (veleprodaja, maloprodaja, komisiona prodaja…), proizvodne ili uslužne. Namenjen je i za upotrebu na mestu prodaje (POS) za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalnih kasa i štampača) ili rad u restoranskom modu u slučaju restorana i drugih ugostiteljskih objekata.

Znači novi fiskalni uredjaj može da bude i program… A na čemu onda štampam račun ?!?

Za razliku od prethodne fiskalizacije gde je štampač fiskalnih računa obavezno bio u sklopu plombiranog fiskalnog uredjaja i štampao kontrolnu traku, sad to nije slučaj. Nema potrebe za štampanjem kontrolne trake, štampač ne mora da poseduje fiskalnu memoriju… U osnovi, fiskalni račun se može štampati na svakom štampaču koji može da ispoštuje propisanu formu računa i odštampa odgovarajući QR kod ne manji od 40×40 mm ni veći od 50×50 mm.

U svakom slučaju, ako štampač ne bude sastavni deo fiskalnog rešenja za koje se budete odlučili, proizvodjač tog rešenja će sigurno imati preporuku koji štampač odabrati.

Rokovi ? Kad moram da uvedem novi uredjaj

Zakon zvanično počinje da se primenjuje od 1.1.2022. godine. Ministarstvo finansija je pre par dana navelo 30.04.2022. godine kao krajnji rok za uvodjenje pojedinačnih sistema.

Najavljeno je da će 1.11.2022. godine deo sistema na strani Poreske uprave (SUF i V-PFR) biti spreman. Preko 150 proizvodjača razvija svoja rešenja elektronskog fiskalnog uredjaja ili njegovih delova. Uskoro se očekuje više ovakvih sistema u ponudi, ali u trenutku pisanja ovog teksta na tržištu ne postoji ni jedan.

Pre uvodjenja uredjaja, potrebno je prijaviti objekte na sajtu ePorezi. PU ima obavezu da odgovori u roku od maksimalno tri dana. To znači da još imate vremena da sačekate da se na tržištu pojavi bar par rešenja novih fiskalnih uređaja.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Nastaviće se…

Pročitajte još: Paušalac – prednosti i mane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *