Kako odabrati poslovni program

U moru rešenja koja se danas reklamiraju na tržištu poslovnih programa bitno je odabrati ono koje se najbolje uklapa u model poslovanja firme. Većina rešenja sadrži osnovne računovodstvene funkcije i u svakom je moguće izdati fakturu kupcu, proveriti količine artikala na stanju, ali kako naći onaj pravi, kao stvoren za poslovanje moje firme ?

Uz najosnovnije zahteve – da bude prilagodjen Zakonima, propisima i kulturi poslovanja zemlje u kojoj se koristi, automatskom formiranju potrebnih izveštaja i automatizaciji svakodnevnih poslova gde god je to moguće, evo još nekoliko osobina na koje treba obratiti pažnju:

Dobar poslovni program mora biti po meri poslovanja

Prilagodljivost Mora imati funkcije koje su trenutno neophodne u Vašem poslovanju, biti logičan, lak za korišćenje i prilagodljiv Vašim potrebama uz mogućnost lakog uključivanja/isključivanje različitih opcija;

Konfigurabilnost Poželjne osobine i funkcije programa zavise od delatnosti, veličine, obima poslovanja onoga ko ih koristi. Mogućnosti prilagodjavanja modernih programa su velike, a programi koncipirani tako da pokrivaju potrebe širokog spektra korisnika sa različitim potrebama. Zbog postojanja različitih klijenata i njihovih potreba, po pitanju delatnosti, veličine,unutrašnje organizacije itd, programi za poslovanje su napravljeni modularno. Različiti moduli pokrivaju odredjene sfere poslovanja (na pr. komercijalu i fakturisanje, odnose sa kupcima, službu računovodstva i finansije, magacine, proizvodnju, kadrovsku službu…). Sa druge strane, klijenti koji se, na primer, bave trgovinom imaju slične zahteve, te proizvodjači formiraju i pakete koji najpribližnije odgovaraju odredjenom tipu preduzeća. Ipak, broj kombinacija u poslovanju teži beskonačnosti, te se lako može desiti da ponudjeni paketi ne odgovaraju 100% baš Vašim potrebama.

Konfiguracija poslovnog programa se prilagodjava potrebama svakog korisnika ponaosob. U slučaju da niste u ponudjenim paketima, modulima i sl. našli konfiguraciju koja 100% odgovara Vaši potrebama, kontaktirajte proizvodjača programa, predočite mu Vaše konkterne potrebe i raspitajte o konfiguraciji i načinu licenciranja koji bi on predložio.

Unos podataka samo jednom Podatak se unosi jednom a koristi u svim modulima programa i izveštajima bez potrebe za ponovnim unosom na drugom mestu. Poslovno računovodstveni softver i u Windows-u mora omogućavati pristup opcijama preko tastature bez obaveze korišćenja miša čime se ostvaruje velika ušteda vremena prilikom većeg unosa podataka;

Integrisanost Dobar softver je povezan sa raspoloživim elektronskim sistemima države u kojoj radi (CROSO, APR, NBS, Trezor, CRF u slučaju Republike Srbije ili odgovarajući servisi u drugim državama), omogućavajući pristup njihovim bazama podataka i funkcionalnostima direktno iz programa;

Skalabilnost Poslovni program treba da pokrije Vaše trenutne potrebe, ali i da može da prati rast i razvoj Vaše kompanije na svaki način – bilo po pitanju novih radnih mesta i instalacija, dodavanja novih poslovnica i stacionarnih ili mobilnih destinacija, ili uključivanja novih programskih modula u slučaju proširenja delatnosti koji odmah mogu da koriste postojeće već unete podatke;

Program za poslovanje proizvod koji se vremenom menja. Menjaju se zakoni, uslovi poslovanja, zahtevi tržišta, a samim tim i potrebe.

Održavanje Gornju činjenicu treba uzeti u obzir prilikom odabira načina licenciranja. Software insurance je model održavanja koji Vam omogućava da uvek imate najnovije izdanje verzije programa sa svim zakonskim izmenama, ali i novim funkcionalnostima koje su dodate od strane proizvodjača samoinicijativno ili nove mogućnosti dodate u program na zahtev drugih korisnika bez plaćanja nadoknade;

Tehnička podrška Možda i najbitnije. Poslovni program je nešto što se koristi u svakodnevnom poslovanju i u slučaju problema nije sve jedno da li se na poziv javlja automat, call centar ili odmah dobijate nekog stručnog ko se razume u poslovanje i programiranje i može Vam pružiti adekvatnu pomoć i informaciju, ili u slučaju potrebe odmah pristupiti Vašem sistemu i otkloniti problem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *