Kako se registrovati kao preduzetnik – postupak

Imate dobru poslovnu ideju, proverili ste prednosti i mane koje donosi registracija kao preduzeće ili preduzetnik, prolazite test samostalnosti, znate šta nosi status paušalno oporezovanog obveznika i rešili ste da želite da registrujete radnju i postanete predzetnik.

Šta dalje ?

Registacija preduzetnika u Republici Srbiji je danas brža i lakša nego ikad do sada, a troškovi mali. Većinu potrebnih radnji može se odraditi on-line preko Interneta korišćenjem za to predvidjenih servisa, a ako se odlučite za paušalni način oporezivanja, državni organi po automatizmu završavaju većinu potrebnih prijava na osnovu prijave na APR.

Ipak, ako do sada niste upoznati sa stvarima iz podnaslova, toplo Vam preporučujemo da proverite informacije koje možete nači u sledećim tesktovima:

Pri osnivanju preduzetničke radnje i u prvim danima postojanja čekaju Vas sledeći koraci:

Obezbedjivanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis

 • Potrebno vreme: Par dana
 • Trošak:
 • Status: Nije obavezan ali preporučen korak

Ovo još uvek nije obavezan korak ali ako želite da koristite bilo koji on-line elektronski servis, potpišete neki dokument, bez sertifikata nećete moći. Takodje, u najavi je uvodjenje obaveze elektronskog fakturisanja i sva je prilika da ubuduće kao preduzetnik nećete moći normalno da funkcionište bez ovog koraka.

Elektronski potpis je u elektronskom poslovanju pandan svojeručnom potpisu u klasičnom i u trenutku potpisivanja dokumenta ili druge radnje (pristupa nekom elektronskom sistemu ili slično) potvrdjuje Vaš identitet.

Da bi mogli da ga koristite, neko (ovlašćeno sertifikaciono telo) mora da Vam izda sertifikat. Spisak sertifikacionih tela možete nači ovde: https://euprava.gov.rs/kvalifikovani-elektronski-sertifikati-0

Sva sertifikaciona tela osim MUP-a Srbije naplaćuju ovu uslugu. MUP Srbije sertifikate izdaje na ličnoj karti sa čipom, bez plaćanja naknade za izdavanje sertifikata. Zakazivanje termina se može izvršiti preko sajta eUprava, na adresi: https://euprava.gov.rs/%C5%BEivotna-oblast/15/%C5%BEivotna-situacija/46

Da bi sertifikati funkcionisali, potrebno je ispuniti odredjene tehničke uslove u skladu sa uputstvima konkretnog izdavaoca i izvršiti njihovu instalaciju na računaru sa koga se želi pristupati servisima, što je postupak koji je predug za ovaj tekst.

Prijava u Agenciji za privredne registre (APR-u)

 • Potrebno vreme: maksimalno 5 dana
 • Trošak: 1000 – 1500 dinara
 • Status: Obavezno

Agencija za privredne registre je organizacija koji vodi registre svih poslovnih subjekata u Republici Srbiji. Proces registracije započinje popunjavanjem i podnošenjem registracione prijave APR-u. Registracionu prijavu možete popuniti i predati ručno u najbližoj organizacionoj jedinici APR-a ili elektronski preko platforme objedinjene procedure. Da bi ste pristupili ovoj platformi potrebno je da otvorite korisnički nalog i da ste prošli prethodni korak, t.j. imate elektronski potpis.

Obrazac za prijavu preduzetnika možete dowload-ovati besplatno sa stranice https://www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici/obrasci.2065.html i popuniti.

Pre podnošenja registracione prijave preduzetnika potrebno je platiti taksu koja iznosi 1500 dinara za ručno podnetu prijavu odnosno 1000 dinara za elektronsku. Više podataka o taksama APR-a možete naći na adresi https://www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici/naknade.2066.html.

U registracionoj prijavi preduzetnika, izmedju ostalih podataka, navodite i željeni način plaćanja poreza t.j. opredeljujete se da li preduzetničku radnju osnivate iz radnog odnosa, kao knjigaš (preduzetnik koji vodi poslovne knjige) ili želite da budete paušalno oporezovani. Takodje, prijava sadrži i mogućnost popunjavanja podataka koji se možda ne mogu primeniti na Vas (na primer podatke o isturenim odeljenjima ili sl). Te podatke naravno ne popunjavate.

Po podnošenju registracione prijave APR odlučuje, te donosi i dostavlja Vam odluku o prihvatanju ili odbijanju prijave u maksimalnom roku od pet dana, na način koji ste odabrali u prijavi. U praksi ovaj rok je obično kraći, a kod elektronski podnetih prijava gde ste odabrali obaveštavanje e-mailom može biti i nekoliko sati.

U slučaju paušalno oporezovanog preduzetnika ovde se obično i završava proces registracije, jer APR automatski dodeljuje poreski broj (PIB), matični broj, vrši prijavu preduzetnika Poreskoj upravi, i jedinstvenu prijavu na penzisko i invalidsko osiguranje (CROSO).

Obaveštenje o tome šta je APR od ovih radnji automatski sproveo stoji u rešenji koje ćete primiti, kao i uputstvo o sledećim koracima koje ste eventualno u obavezi da preduzmete. Ovo se može odnositi i na podnošenje prijave CROSO i kod paušalaca u odredjenim slučajevima.

Pravljenje pečata

 • Potrebno vreme: Par sati
 • Trošak: 400 – 2000 dinara
 • Status: Nije obavezan ali preporučen korak

Ovo je korak koji niste u zakonskog obavezi da sprovedete jer pečat nije obavezan, ali Vam posedovanje pečata i dalje može uštedeti mnogo vremena i živaca, naročito prilikom otvaranja računa u banci ili drugim papirološkom radnjama koje zahtevaju potpisivanje mnogo dokumenata ili kopija istog dokumenta u kratkom vremenu.

Da bi pečatorezač prihvatio da Vam napravi pečat morate imati pozitivno rešenje iz APR-a. Šečat privatnog preduzetnika je pravougaonog oblika, sadrži ime radnje i privatnog preduzetnika, a može sadržati i neko grafičko obeležje (logo ili sl.) ali ne mora.

Otvaranje računa u poslovnoj banci

 • Potrebno vreme: Dan, dva
 • Trošak: Zavisi od banke – obično bez nanade
 • Status: Obavezan

Otvaranje poslovnog računa u banci je obavezan korak, bez obzira da li imate ili ne lični bankovni račun. Poslovni račun je račun vaše preduzetničke radnje i njega isključivo koristite u poslovnim transakcijama. Preduzetnik može imati najmanje jedan, ali može imati i više poslovnih računa kod različitih banaka. Narodna banka srbije vodi evidenciju o poslovnim računima preduzetnika i preduzeća (jedinstveni registar računa) bez obzira na poslovnu banku kod koje je račun otvoren.

U slučaju da imate potrebu za poslovanjem sa inostranstvom, uz dinarski, možete otvoriti i poslovni devizni račun, kao i ugovoriti druge usluge (poslovne kartice, usluge eBanking-a, mobilnog bankarstva…) u skladu sa ponudom poslovne banke koju ste odabrali.

Ponude poslovnih banaka se razlikuju, kako po tarifama, tako i po vrsti i obimu usluga koje nude. Savet je da proverite koja banka ima uslugu koja najviše odgovara vrsti i planiranom obimu Vašeg poslovanja te kod nje otvorite osnovni račun i od ponudjenih odaberete usluge koje su Vam potrebne. Ovo se naročito odnosi na Vas ako imate potrebu za intenzivnijim poslovanjem sa inostranstvom.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Jel’ to kraj ?

Što se tiče registracije – to je to. Sa srećom Vam novi početak -možete da počnete da radite.

Preporučujemo da se prijavite na sajtove Poreske uprave ePorezi i sajt lokalne poreske administracije

Preko ovih sajtova ćete ubuduće primati rešenja o porezu, podnostiti prijave i imati uvid u stanje svojih obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srbije (ePorezi) i lokalnoj poreskoj administraciji mesta u kojima obavljate delatnost (LPA). Svaki od ovih sajtova ima elektronsko sanduče u koje se dostavljaju rešenja ovih organa. Na zalost, poreski sandučići nisu objedinjeni, ali postoji mogučnost da se na sajtovima prijavite za dobijanje obaveštenja o prispeću dokumenata u eSanduce automatskim slanjem poruke na datu e-mail adresu.

Takodje preporučujemo da ovu stranicu snimite u omiljene jer će Vam većina linkova navedenih u ovom tekstu zatrebati u daljem radu.

Šta dalje da očekujem ?

Paušalci će uskoro po osnivanju dobiti prvo rešenje u kome će biti taksativno navedeni iznosi poreza na dohodak gradjana, doprinosa za PIO, zdravstvo i osiguranje za slučaj nezaposlnosti. Pravovremeno izmirujte mesečne iznose prema uputstvima datim u rešenju do 15. u mesecu za prethodni mesec i radite. Može biti potrebno da u Fondu zdravstvene zaštite promenite osnov osiguranja, ali to se završava za par minuta i posle toga nemate čak ni potrebu za overavanjem zdravstvene knjižice, već se overa vrši automatski ako redovno izmirujute mesečne obaveze.

Oni koji su se odlučili za vodjenje poslovnih knjiga bi što pre trebalo da nadju knjigovodju i odaberu odaberu poslovni program.

program za računovodstvo, praćenje i kontrolu poslovanja
privrednih i budžetskih subjekata

ABIT 034 je proizvodjač računarskog poslovnog programa BandD for Professionals BRAND™ koji pokriva sve potrebe poslovanja svih vrsta i veličina preduzeća i preduzetnika. Program koriste sve delatnosti – prodajne (veleprodaja, maloprodaja, komisiona prodaja…), proizvodne ili uslužne. Namenjen je i za upotrebu na mestu prodaje (POS) za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalnih kasa i štampača) ili rad u restoranskom modu u slučaju restorana i drugih ugostiteljskih objekata.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Paušalac – prednosti i mane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *