Da li prolazite test samostalnosti ?

Test samostalnosti preduzetnika je vrsta postupka uvedena od 01.01.2020. godine u kome proverom zadatih kriterijuma Poreska uprava utvrdjuje da li je u nekom poslovnom odnosu paušalno oporezovani preduzetnik zavistan ili samostalan u odnosu na drugog partnera – naručioca posla.

Motiv za uvodjenje ovakvog testa je bila praksa poslodavaca iz sektora koji zapošljavaju u proseku bolje plaćena zanimanja (uglavnom IT firmi) da fizička lica koja rade za njih (u prostoru firme, na računarima i drugim sredstvima firme, radeći klasično radno vreme….) ne prijave kao svoje zaposlene, nego traže da svako od njih otvori paušalno oporezovanu agenciju koje firmi na kraju meseca ispostavlja fakturu u iznosu dogovorene plate. Ovo je radjeno jer su iznosi poreza i doprinosa obračunati na zaradu uglavnom značajno viši od paušalno obračunatih iznosa poreza i doprinosa.

Kao odgovor na gornju praksu, uveden je Test samostalnosti koji se sastoji od 9 kriterijuma koji se mogu primeniti pri ocenjivanju svakog ugovornog odnosa izmedju Nalogodavca i Preduzetnika.

Ako je minimalno 5 od 9 kriterijuma ispunjeno može se smatrati da je u tom odnosu preduzetnik nesamostalan, te se ostvareni prihod oporezuje ne kao prihod od samostalne delatnosti (za koji je paušalcu odredjen pausal) nego kao ostali prihodi ) po stopi od 20% bez odbitaka normiranih troškova poslovanja za delatnost

Pojednostavljeno – kriterijumi nesamostalnosti preduzetnika su sledeći:

1. Odredjivanje radnog vremena i odmora – ako nalogodavac odredjuje radno vreme, vreme kada se ide na odmor ili duruga odsustva – po ovom kriterijumu niste samostalni;

2. Prostor ili odredjivanje mesta gde se poslovi povereni od poslodavca obavljaju – ako radite u prostoru nalogodavca ili na mestu koje je odredio nalogodavac – po ovom kriterijumu niste samostalni;

3. Stručno osposobljavanje ili usavršavanje – po ovom kriterijumu niste samostalni ako Vam nalogodavac organizuje obuke o svom trošku i/ili u svojoj organizaciji;

4. Nalogodavac je angažovao preduzetnika posle objavljivanja oglasa u kome traži radnika ili preko agencije koja s ebavi zaposljavanjem ili head hunting-om – u ovom slučaju niste samostalni po ovom kriterijumu;

5. Nalogodavac obezbedjuje osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili finansira njihovu nabavku, ili nalogodavac uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika – ako radite na opremi nalogodavca i on sve vreme kontroliše šta radite i daje naloge – niste nezavisni po ovom kriterijumu;

Ovde se ne računaju specijalizovani alati, oprema ili druga specijalizovana materijalna ili nematerijalna sredstva koja su neophodna u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, kao ni davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumna kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio.

6. Ostvarujete 70% od prihoda ili više u periodu od 12 meseci od jednog Nalogodavca – u ovom slučaju, po navedenom kriterijumu – niste samostalni. Ovde se ne uzima kalendarska ili knjigovodstvena godina nego period od bilo kojih 12 meseci pre ili posle proizvoljno uzetog datuma;

7. Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca za treće lice, a za njih po ugovoru o angažovanju ne snosi poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca, ukoliko takav klijent postoji – ako po ugovoru radite za treće lice za račun nalogodavca, a poslovni rizik za loše uradjen posao preuzima nalogodavac a ne vi – po ovom kriterijumu niste nezavisni;

8. Ugovor o angažovanju zabranjuje pružanje usluga drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu – ako je ovo ispunjeno, po ovom kriterijumu niste nezavisni;

9.  Za nalogodavca, radte neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci unutar godine – u ovom slučaju niste nezavisni po ovom kriterijumu. Kao i kod kriterijuma br. 6, ovde se ne uzima kalendarska ili knjigovodstvena godina nego period od bilo kojih 12 meseci pre ili posle proizvoljno uzetog datuma;

Da bi Preduzetnik bio ocenjen kao nesamostalan u odnosu na nalogodavca – potrebno je da bude ispunjeno minimalno 5 od ovih 9 kriterijuma.

Činjenica da je Preduzetnik nesamostalan po jednom, dva, tri ili četiri kriterijuma u odnosu na jednog Nalogodavca ga ne čini nesamostalnim u tom odnosu.

Poreska uprava je objavila i kompletno Uputstvo za primenu testa samostalnosti koje možete download-ovati sa adrese: https://www.purs.gov.rs/sr/biro-za-informisanje/novosti/6178/uputstvo-za-primenu-testa-samostalnosti.html

Šta ako poreska utvrdi nesamostalnost ?

U tom slučaju se plaća porez na ostale prihode u iznosu od 20% na bruto iznos fakture + pripradajući doprinosi. U ovom slučaju, pošto se radi o preduzetniku, koji je već zaposleno lice i po tom osnovu već osiguran, plaća se samo doprinos za PIO.

Sa stanovišta Preduzetnika tu imamo dva slučaja:

1. ako je Nalogodavac domaća firma – ona je obveznik ovog poreza, kao i obračunatih doprinosa, posto se radi po porezu po odbitku;

2. ako je Nalogodavac strana firma – teretovog poreza i doprinosa pada na teret Preduzetnika;

Nije baš utešno, ali u ovom slučaju kod preduzetnika koji vodi knjige ovaj prihod (prihod na koji je porez obračunat po članu 85. stav 1. tačka 17 Zakona) ne ulazi u prihode koji se oporezuju kao prihodi od samostalne delatnosti, a kod paušalca ne ulazi u godišnji limit od 6.000.000 dinara.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Paušalac – prednosti i mane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *