Pozajmice za likvidnost – vrste zajmova, načini…

Pre ili kasnije se desi da planirani prilivi zakasne te na računu pravnog lica ne bude dovoljno sredstava da se izmire pristigle a neodložne obaveze. Šta tada ? Odgovor je kredit ili pozajmica. Pozajmicu ne mora davati samo banka, nego to može uraditi osnivač/vlasnik ili neka druga firma

Pozajmica osnivača ?

Osnivač ili vlasnik može lični novac uložiti u poslovanje. Ovde postoji temeljna razlika u zavisnosti od toga da li se radi o preduzeću ili preduzetniku. Preduzeće se tretira kao poseban subjekt nezavistan od vlasnika, t.j. pravno lice. Imovina preduzeća je odvojena od imovine vlasnika, kao i dugovi. Kod preduzetnika to nije slučaj. Uprošćeno rečeno, preduzetnička radnja i preduzetnik imaju “istu kasu”.

Pročitajte: Razlike između DOO i preduzetničke radnje – ukratko

Pozajmica osnivača kod preduzeća (d.o.o.)

U ovom slučaju je potrebno sklopiti ugovor o kratkoročnoj pozajmici sredstava za likvidnost. On se sklapa izmedju preduzeća kao zajmoprimca i vlasnika kao zajmodavca, bez obzira što se u pojedinim slučajevima može desiti da se ista osoba potpisuje i sa strane zajmodavca i sa strane zajmoprimca. Ugovor mora da postoji.

Zajmodavac – vlasnik može sredstva navedena u ugovoru uplatiti na račun preduzeća na bilo koji od raspoloživih načina. Sredstva može prebaciti elektronski ili nalogom za prenos sa svog ličnog računa, uplatiti u kešu na račun nalogom za uplatu… Šifra osnova plaćanja u ovom slučaju je 81 (181 ako se radi o gotovinskog uplati, odnosno 281 u slučaju elektronskog prenosa).

Pozajmica se, vraća osnivaču odjednom ili iz više puta dok se ne namiri celokupni iznos pozajmice. Uslovi povraćaja treba da su navedeni u ugovoru. Pri vraćanju se koristi šifra osnova plaćanja 82 (181 ako se radi o nalogu za isplatu u gotovini, odnosno 282 u slučaju elektronskog prenosa).

Pozajmica za likvidnost kod preduzetnika

Ako nema sredstava na poslovnom računu, preduzetnik sredstva može obezbediti prenosom sa svog ličnog računa ili uplatom gotovine opštom uplatnicom. Ugovor ne mora da postoji. U slučaju preduzetnika uplata se ne smatra pozajmicom već ulaganjem sredstava u poslovanje. Preduzetnik ne može koristiti šifre osnova plaćanja 81 i 82. Pri uplati se koristi šifra 90 – druge transakcije.

Narodna banka Srbije je dala i zvanično mišljenje: Saopštenje NBS od 27.5.2021. godine

Pozajmica za likvidnost kod preduzetnika paušalca

Za preduzetnika kome su mesečne obaveze utvrđene paušalno važe pravila kao i za bilo kog drugog preduzetnika. Ugovor se ne piše. Nema davanja i vraćanja pozajmice. Sredstva izmedju svog privatnog i računa koji koristi za poslovanje paušalac slobodno prebacuje. Paušalac posluje u okviru ograničenja od 6.000.000 dinara prometa u toku godine. Ipak, ovo ograničenje se odnosi na promet KPO knjige na koji ne utiču ovakve “pozajmice”.

Pročitajte: Najčešća pitanja novih paušalaca ? Evo odgovora

Pozajmice između firmi

Program za računovodstvo BandD for Professionals u svojim verzijama BrandD – za privredu i Ozon – za budžetske ustanove ima u sebi ugrađen modul za rad sa elektronskim računima. Korisnik može, prilikom izrade fakture, da se odmah odluči da li želi da je odštampa u PDF formatu i/ili pošalje direktno klijentu na mail.

Firma firmi može dati zajam ali ne i kredit. Davanje kredita je rezervisano samo za banke. Davanje pozajmica se može vršiti sporadično i ne u većem obimu. U suprotnom bi od strane nadležnih organa moglo biti tumačeno kao kreditiranje a ne zajam. Šta je problematično a šta ne nije eksplicitno odredjeno. To se ocenjuje od strane inspektora za svaki slučaj ponaosob.

Prilikom davanja zajma mora postojati ugovor. U njemu treba naznačiti sve bitne faktore poslovnog odnosa (iznos, rok vraćanja, kamatu…)

Pravila kod zajmova izmedju firmi

  1. Domaća firma ne može dati zajam stranoj firmi osim ako nije njen većinski vlasnik;
  2. Od stranih firmi se mogu primati zajmovi uz obavezu prijavljivanja takvog zajma Narodnoj banci Srbije;
  3. I povezana pravna lica mogu jedna drugima odobravati zajmove. Jedino ograničenje je u slučaju zajma ćerke firme u zemlji majci firmi u inostranstvu. U ovom slučaju treba obratiti pažnju na uticaj elemenata ugovora, naročito kamate na stvaranje obaveza po pitanju poreza na dobit i dodatnih izveštaja;
  4. U svakom od slučajeva mora postojati ugovor izmedju dve firme, pa makar se radilo o preduzetnicima koji žive u istom domaćinstvu.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Paušalac – prednosti i mane

  1. Avgnet left a comment on 21.12.2021. at 12:03

    Kako mogu dobiti pozajmicu.Za firmu?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *