Paušalac – prednosti i mane

Pri registraciji preduzetničke radnje preduzetnici, u zavisnosti od izabrane šifre delatnosti, mogu da izaberu i načun obračuna poreskih obaveza – paušalni oblik oporezivanja ili „kniigaš“. Za paušalno […]