Nove promene obračuna PDV-a u građevinarstvu

Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV koji je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Zakon sužava primenu posebnog pravila za promet iz oblasti građevinarstva, a prema kome je poreski dužnik primalac dobara i usluga, tako što uvodi ograničenje koje predviđa da se ovo pravilo primenjuje samo na promet čija je vrednost veća od RSD 500.000 bez PDV.

Treba skrenuti pažnju na to da se navedeno pravilo se ne primenjuje na promet za koji je avans primljen do 31.12.2020. godine, a koji će biti izvršen nakon 1.1.2021. godine.

Znači, i ako je promet iz oblasti građevinarstva ostvaren nakon 01.01.20201.godine, ukoliko je avans (ukupan ili deo iznosa) za taj promet uplaćen u 2020.godini, na njega će se primenjivati stare odredba Zakona o PDV-u.

Programski moduli Robno knjigovodstvo i Finansijsko knjigovodstvo iz programskog paketa BandD for Professionals za kompletno vođenje poslovanja preduzeća su u potpunosti prilagođeni ovim promenama vezanim za olakšice u građevinarstvu.

Video uputstvo za načun formiranja kalkulacije možete naći na našem Youtube kanalu sa video uputstvima: 
https://www.youtube.com/channel/UCMSwAs1Hf5vmz1P9s-o-vxg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *