Ukinuta obaveza podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje svake godine

Nove izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana koje se primenjuju od 01.01.2020.-te godine donele su četiri osnovne promene za preduzetnike koji su se odlučili na paušalno oporezivanje:

1. Podnošenje Zahteva za paušalno oporezivanje za preduzetnika koji otpočinje delatnost ili za onog koji želi da pređe na paušalni sistem oprezivanja a za to zadovoljava uslove vrši se isklučivo elektronski, preko portala Poreske uprave kome je moguće pristupiti na adresi eporezi.poreskauprava.gov.rs koriščenjem digitalnog sertifikata.

2. Rok za podnošenje Zahteva za paušalno oporezivanje za preduzetnika za narednu kalendarsku godinu je pomeren sa 30.novembra na 31.oktobar.

3. Rešenja o odobrenju ili odbijanju zahteva za prelazak na paušalno oporezivanje preduzetniku se šalje sključivo u njegovo poresko sanduče kojim je moguće pristupiti na portalu Poreske uprave.

4. Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti već plaćaju paušalno nemaju obavezu da podnose Zahtev za paušalno oprezivanje svake godine sve dok ne dođe do neke od promena koje utiču na ili isključuju pravo na paušalno oprezivanje (promet preko 6.000.000 din u toku kalendarske godine, promena broja zaposlenih i sl.).

I dalje ostaje obaveza paušalno oprezovanog preduzetnika da vodi KPO (Knjigu ostvarnog prometa).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *