Novi servis – obaveštavanje o skorom isticanju ličnih dokumenata

MUP Srbije je pokrenuo novi servis za automatsko obaveštavanje gradjana o skorom isticanju ličnih dokumenata.

Servis je dostupan preko portala eUprava svim gradjanima koji poseduju bar jedan identifikacioni dokument koji izdaje MUP Republike Srbije.

Na portalu se može odabrati posebno za svaki dokument koji gradjanin poseduje koliko dana pre isticanja dokumenta želimo da nam automatski bude poslata poruka o predstojećem isticanju dokumenta. Moguće je izabrati interval do 30 dana pre isticanja.

Elektronska usluga „Obaveštenje o predstojećem isticanju roka važenja identifikacionih dokumenata“ namenjena je obaveštavanju gradjana, kako bi u naznačeno vreme pre istema važnosti dokumenta (koje korisnik sam definiše) uredno podsećala na tu činjenicu jedim ili više izabranih kanala notifikacije (elektronska pošta, SMS poruka).

Iz saopštenja MUP-a

Ova usluga se može koristiti za obaveštavanje o skorom isticaju lične karte, pasoša, saobraćajne dozvole, nove vozačke dozvole (na kartici) i isticanja registracije vozila, to jest registracione nalepnice.

Korišćenje ove usluge u vremenu digitalizacije i potrebe za elektronskim potpisivanjem dokumenata bitno smanjuje mogućnost da baš u trenutku kada je neophodno elektronski potpisati dokumente i pristupiti drugi elektronskim servisima (bankarsko plaćanje, servisi za pregled računa i drugi koji traže prijavljivanje korišćenjem elektronskog potpisa) dodjemo u situaciju da je lična karta istekla. Ovo se naročito odnosi na privrednike i računovodje koji svakodnevno pristupaju servisima države (ePorezi, APR, CROSO…) kojima je elektronski sertifikat neophodan u svakodnevnom radu.

Moderni softveri za računovodstvo i poslovanje koriste sve mogućnosti koje olakšavaju rad korisnika, pa se elektronski potpis koristi prilikom predaje završnih računa, POPDV, PPPDV, PPPPD obrazaca i izdavanju elektronskih faktura. Sa uvodjenjem obaveze korišćenja elektronskog sistema za fakturisanje od 1.07.2021. godine, ova usluga dodatno dobija na važnosti.

Program za računovodstvo BandD for Professionals u svojim verzijama BrandD za privredu i Ozon za budžetske ustanove) ima u sebi ugrađeno automatsko formiranje obrazaca završnog računa za indirektne budžetske korisnike (obrasci od 1 do 5), POPDV, PPPDV, PID, PID1, KM, pojedinačne poreske prijaveo obračunatim porezima i doprinosima (PPPPD), kao i modul za rad sa elektronskim računima. Korisnik može, prilikom izrade fakture, da se odmah odluči da li želi da je odštampa u PDF formatu i/ili pošalje direktno klijentu na mail. U slučaju da je sertifikat neispravan ili istekao, neće biti moguće elektronsko potpisivanje računa, ali će naravno i dalje biti moguće slanje dokumenta koji nije elektronski potpisan.

Više informacija o elektronskoj usluzi „Obaveštenje o predstojećem isticanju roka važenja identifikacionih dokumenata“ možete naći na adresi: https://euprava.gov.rs/usluge/3796.

Treba obratiti pažnju da u ponudjene usluge nije uključena i usluga obaveštavanja o skorom isticanju elektronskog sertifikata izdatog na ličnoj karti (elektronskog potpisa) čiji rok važenja je obično kraći od važenja lične karte. Elektronski sertifikati MUP-a obično izdaju na period od 5 godina, i posle tog perioda se automatski deaktiviraju, tako da je potrebno produžiti ih (za lične karte izdate posle 18.08.2014. godine), odnosno zameniti ličnu kartu ako je izdata pre ovog datuma.

Sertifikati MUP-a se izdaju besplatno.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *