Prestaje izdavanje sertifikata za elektronski potpis na starim ličnim kartama

MUP Srbije je izdao zvanično obaveštenje da više neće biti moguće izdavanje ili produžavanje važenja elektronskog potpisa na ličnim kartama izdatim pre 18.08.2014. godine.

Lične karte izdate pre navedenog datuma poseduju stari čip koji je zahtevao da se obezbede različiti tehnički preduslovi na računaru sa koga se vrši potpisivanje u odnosu na nove lične karte što je u određenim slučajevima pravilo tehničke probleme, naročito na računarima u knjigovodstvenim agencijama na kojima je potrebno instalirati softvere koji rade sa više sertifikacionih tela.

Sertifikaciono telo MUP-a Republike Srbije izdaje sertifikate za elektronski potpis na ličnoj karti besplatno. Ovi sertifikati imaju rok važenja 5 godina od trenutka izdavanja sertifikata. Po isteku ovog roka, sertifikat je potrebno produžiti, što takodje ne podleže plaćanju naknade.

Više informacija o sertifikatima MUP-a možete naći na adresi: http://ca.mup.gov.rs/FAQ-lat.html.

Vlasnici ličnih karata sa starim čip-om (izdate pre 18.08.2014. godine) neće moći da produže elektronski potpis na staroj ličnoj karti, već će morati da zamene ličnu kartu. Prilikom prijavljivanja za novu ličnu kartu potrebno je naglasiti da se želi i izdavanje sertifikata za elektronski potpis.

Vlasinici ličnih karata izdatih posle 18.08.2014. godine već imaju ličnu kartu sa novim čip-om, te se produženje važnosti sertifikata može uraditi bez izdavanja novog ličnog dokumenta.

Izdati sertifikat se automatski deaktivira po isteku roka na koji je izdat, te posle toga nije moguće potpisivanje elektronskih dokumenata niti pristup bilo kom servisu na koji se identitet potvrdjuje na osnovu elektronskog potpisa (ePorezi, CROSO, eUprava…). Takodje, funkcije za potpisivanje koje postoje u modernim softverima (na primer porpisivanje elektronskih računa) neće funkcionisati.

Program za računovodstvo BandD for Professionals u svojim verzijama BrandD za privredu i Ozon za budžetske ustanove) ima u sebi ugrađen modul za rad sa elektronskim računima. Korisnik može, prilikom izrade fakture, da se odmah odluči da li želi da je odštampa u PDF formatu i/ili pošalje direktno klijentu na mail. U slučaju da je sertifikat neispravan ili istekao, neće biti moguće elektronsko potpisivanje računa, ali će naravno i dalje biti moguće slanje dokumenta koji nije elektronski potpisan.

Ono što može napraviti problem je to što ne postoji upozorenje da sertifikat ističe za par dana, tako da se može dogoditi da on istekne baš u trenutku kada je najpotrebniji – na primer predaja završnog računa ili pristup sajtu ePorezi u trenutku kada ističe rok za predaju obračuna PDV. Sama procedura izdavanja sertifikata ne traje dugo i termin se može zakazati elektronski, ali je za to ipak potrebno vreme. Zato je naš savet da na vreme proverite kada vam sertifikat ističe i, ako je potrebno, zakažete termin za izdavanje/produženje važnosti sertifikata na vreme.

Više informacija o postupku izdavanja i produžavanja elektronskih sertifikata MUP-a možete naći ovde: http://ca.mup.gov.rs/izdavanje-lat.html

Zakazivanje termina za izdavanje lične karte ili produženje sertifikata može se uraditi preko sajta eUprava: https://euprava.gov.rs/%C5%BEivotna-oblast/15/%C5%BEivotna-situacija/46

Video uputstvo za izdavanje računa u elektronskom obliku možete naći na našem Youtube kanalu sa video uputstvima: https://www.youtube.com/channel/UCMSwAs1Hf5vmz1P9s-o-vxg

  1. Darko Aksentijević left a comment on 17.07.2023. at 10:32

    Generalno da.

    U slučaju prodaje fizičkim licima uvek morate promet evidentirati preko fiskalnog uredjaja, bez obzira da li su stranci ili ne.

    U tom slučaju umesto fiskalne kase kao uređaja, preporučujemo ESIR koji se instalira na racunaru kao najpovoljnije rešenje. Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *