BandD for Professionals V4 ERP – poslujte lako

Četvrta verzija paketa “made in Serbia” ERP softvera za poslovanje ubedljivo je najmoćnije izdanje popularnog paketa. Profesionalno je dizajnirana, moćna, a opet laka za korišćenje. I ono najbitnije – u potpunosti prilagodjena korisnicima sa naših prostora.

Programski paket BandD for Professionals je prisutan na tržištu zemalja Balkana već 15-tak godina. Pokriva poslovanje preduzeća, preduzetnika i indirektnih korisnika budžeta svih vrsta.

Dostupan je u dve verzije:

 • OZON – specijalno projektovane za korisnike budžeta i
 • BRAND – namenjene privredi

Sastoji se od više integrisanih programskih celina koje se mogu kombinovati u jedinstveni informacioni sistem u skladu sa potrebama korisnika. Time se postiže da se može prilagoditi kako preduzeću sa većim projem isturenih lokacija, magacina, maloprodaja, tako i paušalcu koji će je koristiti na jednom računaru za sopstvene potrebe.

Nova verzija – novi izgled

Prvo što se primećuje po pokretanju nove verzije ERP programa je potpuno nov, moderan interface. Novi izgled je očigledno rezultat rada profesionalnog dizajnerskog tima. Glavni toolbar u svakom programskom modulu je promenjen tako da sadrži one opcije koje se često koriste, a u prethodnim verzijama su bile skrivene unutar menija. Cilj je apsolutno postignut. Novi interface je lepsi, lakši za rad i definitivno manje zamara oči.

Pored prvog utiska, bogate izmene su skrivene u dubini interface-a. Program će dodatno proveravati tačnost svih numeričkih podataka prilikom unosa. Automatska provera žiro računa, PIB-ova, matičnog broja, JMBG-a upozoriće na greške prilikom unosa. Ipak ovo je samo početak. Uz sve ono što je postojalo pre, nova verzija nudi pregršt novih funkcionalnosti.

Nove funkcionalnosti ERP-a

Da objasnimo plastično – pandan ovog programa u svetu automobilizma bio bi novi model auta sa ful opremom. 🙂

Pored svega što je postojalo u prethodnim verzijama ERP – a, novi BandD donosi potpuno nove mogućnosti. Izmedju ostalog, sastavni deo novog paketa je ceo novi programski modul eFakturisanje. Namenjen uslužnim delatnostima, ovaj modul korišćen samostalno je idealan za paušalce.

Spisak novih funkcionalnosti je zaista dugačak, ali da pomenemo neke:

 • integracija SEF i SUF API-ja
 • ugovori o odrzavanju
 • automatsko generisanje faktura
 • ticketing sistem pracenja servisnih intervencija
 • slanje dokumenata na email i knjiga el.poste
 • uvoz bankarskih izvoda
 • popis osnovnih sredstava pomoću bar kod čitača

Integracija sa SEF-om i SUF-om

Nova verzija je povezana sa državnim SEF i SUF i CRF sistemima na nivou API-ja. Pored automatskog formiranja XML-ova, nova verzija se povezuje preko API-ja. Slanje avansnih i običnih računa, pojedinačnih PDV-evidencija, i ostalih dokumenata, njihova kontrola, storniranje ili otkazivanje je nikad lakše. Takođe, ulazni računi se mogu pregledati, odobriti ili odbiti direktno iz programa. Program omogućava, kako dodavanje dokumenata računu prilikom slanja na SEF, tako i pregled svih primljenih računa sa njihovim dodacima.

Arhiva poslatih i primljenih XML računa sa svim dodacima se čuva u lokalnoj bazi na sistemu na kome je program instaliran, tako da je moguć pregled jednom primljenih računa i kad SEF nije dostupan.

Integracija sa SUF-om (fiskalizacija) je uradjena preko setrifikovanog ESIR programa Fiskalna kasa. Ovim je isključena potreba za kupovinom posebnog uredjaja fiskalna kasa za fiskalizovanje prodajnog mesta. Prodaja se vrši preko računara i automatski evidentira u svim evidencijama i izveštajima. Prednosti ovakvog sistema su višestruke i nisu samo u tome što se ne izdvajaju sredstva za kupovinu novog uređaja.

Ugovori o održavanju i generator faktura

Pored ugovora o kontinuiranoj nabavci i prodaji, verzija 4 donosi ugovore o održavanju. Funkcionalnost je namenjena korisnicima koji periodično fakturišu usluge. Ugovor se definiše jednom i podešavaju parametri automatskog fakturisanja. Posle toga, sam program vodi računa kad ugovorena usluga treba da bude fakturisana. Dospele fakture se automatski generišu, štampaju i prijavljuju na sistem elektronskih faktura.

Interval automatskog fakturisanja je moguće podesiti posebno za svaki ugovor. Fakturisanje može biti podešeno mesečno, kvartalno ili godišnje, uz inteligentno formiranje teksta fakture. Sve mogućnosti koje postoje kod ručnog generisanja fakture mogu se kaktivirati i kod automatski generisanih. U generisani xml za SEF može se uključiti pdf originalne fakture, dodati i drugi fajl kao prilog. U štampi na štampaču automatski se štampa i adresa za isporuku pošte. Kod fakture inostranom kupcu omogućeno je štampanje i fakture u dinarskoj protivvrednosti za knjigovodstvo…

Praćenje servisnih intervencija

CRM sistem praćenja poslovnih kontakata sa komitentima uveden u prethodnoj verziji programa, u novoj je obogaćen ticketing sistemom. Ovim se, uz dosadašnje praćenje kontakata, omogućava otvaranje naloga i precizno praćenje servisnih intervencija. Prilikom prijema zahteva, otvara se nalog koji se može pratiti u svim fazama pružanja usluge. Sistem je opremljen i podsetnikom na intervencije koje nisu završene, postavljanjem prioriteta, automatskom štampom prijema i zapisnika o predaji. Svi podaci se naravno čuvaju u trajnoj arhivi koja je sastavni deo baze podataka.

ERP – Pogled ispod haube

Kao osnova nove verzije paketa uzeta je prethodna verzija 3 iz koje su zadržane sve opcije i osnovna filozofija rada i korišćenja.

ERP programski paket se i dalje sastoji programskih celina modula. koji se mogu koristiti i odvojeno:

 • FinProXP – alat za službu finansijskog knjigovodstva pravnih lica koja vode dvojno knjigovodstvo uključujući i indirektne korisnike budžeta;
 • RobProXP – namenjen za vodjenje robnog knjigovodstva trgovinskih i mešovitih preduzeća/privatnih preduzetnika koji se bave trgovinom i uslugama i upotrebu u komercijali;
 • MatProXP – namenjen za vodjenje materijalnog knjigovodstva preduzeća, organizacija, privatnih preduzetnika i budžetskih korisnika i/ili vodjenje proizvodnje;
 • Kasa CM – modul namenjen maloprodaji, ugostiteljstvu i uslužnim delatnostima koje imaju obavezu evidentiranja prodaje preko fiskalnih uredjaja;
 • eFakturisanje – fakturisanje, pregled i kontrola ulaznih faktura i dokumenata na SEF-u. Namenjen uslužnim delatnostima bez prometa roba. Idealan za paušalce;
 • Kadrovska evidencija/Plate – vodjenje kompletne kadrovske evidencije i obračun plata radnika preduzeća, organizacija, budžetskih ustanova i drugih pravnih i lica i kao lica zaposlenih kod privatnih preduzetnika;
 • Osnovna sredstva – vođenje kompletne evidencije o aktiviranim, neaktiviranim i arhiviranim osnovnim sredstvima kao i obračun vrednosti osnovnih sredstava.

ABIT 034 u sklopu svog Software insurance programa vrši redovna ažuriranja i unapređenja mogućnosti svojih programa.

Pročitajte još :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *