Uzbuna! Šta raditi – QR kod neće da se očita

Skeniranjem QR koda odštampanog na novim fiskalnim računima može se proveriti da li je račun validan. Ovo se može uraditi mobilnim telefonom. Ipak, mnogi privrednici su zabrinuti jer su primetili da skeniranje ne daje uvek potvrdu validnosti računa. Čak i kod sigurno ispravnih računa- Zašto je to tako i šta preduzeti ?

Razlozi mogu biti različiti. Samo u malom broju slučajeva je razlog neispravnost računa. Najčešći uzroci su:

  • Neodgovarajući program za očitavanje QR kodova
  • Kvalitet kamere na telefonu
  • Kvalitet termo papira
  • Kvalitet samog štampača

Da li razlog može da bude da račun još nije stigao na server PU ?

Fiskalni uredjaj ima dva programa ESIR i LPFR. ESIR je program u kome se unose fiskalni računi, a LPFR je program koji fiskalizuje račun. LPFR fiskalizuje račun i ako je server poreske uprave nedostupan.

Razlog neočitavanja QR koda na računu ne može da bude to što račun još nije stigao na servere Poreske uprave. Odgovarajući program za očitavanje QR kodova će prepoznati razliku.

ESIR i LPFR programi moraju biti odobreni od Poreske uprave. Spisak odobrenih elemenata (ESIR-a i LPFR-a) možete naći ovde: https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html?position=3

Neodgovarajući program za očitavanje QR kodova

Za očitavanje QR kodova obično se koriste programi dostupni u Google Play prodavnici ili iTunes-u. Najčešći problem nastaje zbog korišćenja neodgovarajućeg programa. Programi kao QR & Bar code scanner, QR reader itd će očitavati samo neke od kodova.

Za verifikaciju QR kodova na novim fiskalnim računima obavezno koristite TaxCore Invoice verificator. On je specijalizovan za proveru računa. Proizvođač je Data Tech International LTD – ista kompanija koja je i autor celog TaxCore sistema.

Verzije aplikacije za Vaš uređaju možete da preuzmete na sledećim adresama:

Android verzija: https://play.google.com/store/apps/details?id=online.taxcore.verificator&hl=sr&gl=US

IOS verzija: https://apps.apple.com/us/app/taxcore-invoice-verificator/id1501688422

Da bi skenirali kod , dovoljno je da startujete aplikaciju i držite kameru nad QR kodom. Nije neophodno pritisnuti dugme za fotografisanje ili skeniranje. Aplikacija će sama očitati kod. Ako je sadržaj koda važeća URL adresa, program će automatski otići na nju. Tu možete da dobijete i uporedite sve podatke računa. Ako kod ne sadrži važeću adresu biće prikazana poruka o grešci.

U slučaju da račun još nije još poslat na server Poreske uprave, ovaj program će za razliku od drugih aplikacija za čitanje QR koda kod prihvatiti kao ispravan. U ovom slučaju će biti prikazano i obaveštenje da kod još nije poslat na server PU.

Uslovi da bi program ispravno radio:

  • da bi program mogao da skenira kod uređaj na kome je instaliran mora da poseduje kameru;
  • za proveru URL-a sa podacima računa u trenutku provere uređaj mora da bude povezan na Internet.

Fiskalizujte svoj posao odmah – u roku od pola sata !

ABIT 034 je proizvodjač sertifikovanog ESIR softvera Fiskalna kasa. Program je namenjen za izdavanje fiskalnih računa. Predviđen je za rad u maloprodajama, restoranima, kafićima, svim vrstma ugostiteljskih, uslužnih i zanatskih objekata.

Kvalitet kamere na telefonu

Ovo naročito igra ulogu u slučaju da se koriste drugi QR code skeneri. Oštećenja kamere u vidu izrisovanog ili zamucenog stakla objektiva u mnogome utiču na kvalitet čitanja. Rezolucija kamere igra mnogo manju ulogu nego ova oštećenja. Treba obratiti pažnju na osvetljenje i fokusiranje same kamere na odgovarajući deo računa.

Kvalitet termo papira

Većina štampača koji se koriste na POS sistemima koristi termo štampu. Ovaj oblik štampe koristi specijalnu vrstu papira koji je osetljiv na toplotu. Na mestu koje je zagrejano ovaj papir menja boju, t.j. potamni. Kvalitet štampe direktno zavisi od kvaliteta papira koji se koristi.

Papir koji se koristi treba da ispunjava sledeće uslove:

  • odgovarajuća širina rolne – širina papira mora da odgovara štampaču. Mora da obezbedi da račun i QR kod budu odštampani u celosti. Ako na računu fale delovi koda njegovo čitanje neće biti moguće. Korišćenje užih papira (na pr. 72mm u šrampaču koji štampa 80mm i slično) može da dovede do nečitljivosti koda;
  • kvalitet papira – papir ne treba da bude “masan”. Masan papir može da izazove refleksiju i razmrljanost otiska.

Kvalitet samog štampača

Štampač nema ulogu u komunikaciji, i fiskalizaciji računa. Ipak igra bitnu ulogu u zadovoljavanju zahteva za mašinsku čitljivost QR koda.

Tehnologija koju POS štampači koriste za štampu u 99% slučajeva je direct thermal. Ova tehnika štampanja ne koristi potrošne materijale osim termalnog papira. Hemijski tretirani papir crni kada prođe ispod grejnih elemenata u glavi termalnog štampača. Mana ove tehnologije je najvše mala trajnost otiska zbog osetljivosti papira na toplotu, UV zračenje, trenje itd.

Prosečni današnji direct thermal POS štampači su relativno jednostavni uređaji. Ne traze komplikovano održavanje. Rade u svim uslovima. Imaju veliku brzinu štampe (200 – 350+ mm/s). Obično imaju ugrađen sekač papira i veliki spremnik za rolnu sa papirom. Nešto je lošija situacija sa štampačima ugrađenim u uređaje koje popularno zovemo “kasama”. Kod njih se obično vodi računa o gabaritima uređaja, produženom trajanju baterije itd. Zato je spremnik za papir obično manji, a brzina štampe ozbiljno smanjena.

Korišćena tehnologija je ista kod svih ovi uređaja te ima iste uticaje na čitljivost QR koda.

ABIT ESIR fiskalna kasa se može koristiti samostalno ili u okviru računarskog poslovnog programa BandD for Professionals BRAND™. Program pokriva sve potrebe poslovanja svih vrsta i veličina preduzeća i preduzetnika. Program koriste sve delatnosti – prodajne (veleprodaja, maloprodaja, komisiona prodaja…), proizvodne ili uslužne.

Rezolucija

Prvi element koji utiče kod novog štampača je rezolucija štampe. Za razliku od laserskog štampača čija je rezolucija 600dpi, thermal printeri postižu prosečno 203dpi. Manje od 203 dpi može negativno da utiče na čitljivost koda. Štampače rezolucije manje od 203 dpi treba u startu odbaciti.

Kvalitet termo glave

Otisak se ovde ostvaruje direktnim kontaktom zagrejane termo glave sa papirom. Zato je kvalitet termo glave izuzetno bitan faktor. On, pored kvaliteta papira, direktno utiče na kvalitet otiska u svim fazama eksploatacije. Kvalitetnija glava obezbedjuje veći kontrast i oštrinu otiska.

Kilometraža

Od kvaliteta glave, sekača papira, rolera i motora zavisi i trajnost štampača. Time dolazimo i do sledećeg faktora. To je broj računa koje je štampač odštampao. Sa korišćenjem t.j. brojem odštampanih isečaka se smanjuje i kvalitet štampe. Popularno rečeno, glava slabi, a odštampani isečci postaju sve bleđi. Od kvaliteta glave direktno zavisi i brzina razvijanja ovog efekta.Svaki štampač u svojoj specifikaciji ima naveden prosečan broj odsecanja cutter-a i prosečan vek termo glave. Vek glave je izražen u km trake.

Kao i sve uređaje, i štampače treba preventivno održavati i na vreme zanavljati.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Fiskalizacija – šta odabrati “kasu” ili program ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *