Rok za prijavu za “COVID pomoć” ističe za par dana

Prema uredbi Vlade Republike Srbije u vezi Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da ostvare pravo na direktnu uplatu novčanih sredstava u visini od 50% minimalne neto zarade u januaru 2021. godine to jest 15.450,12 dinara po zaposlenom, koja će se isplaćivati u aprilu, maju i junu 2021. godine i to isključivo za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenima.

Pravo na ova davanja imaju i preduzetnici, paušalci i preduzetnici poljoprivrednici koji su u statusu privremenog prekida obavljanja delatnosti, uz uslov da ispunjavaju prethodne kriterijume.

Za realizaciju prava na primanje ovog davanja potrebno je se prijaviti na portalu ePorezi popunjavanjem posebne izjave u elektronskom obliku koja se popunjava posebno za svako davanje i to najkasnije poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu isplate.

Postupak podnošenja prijave, za koji Vam je potreban pristup sajtu ePorezi. U spisku ponudjenih prijava, prijava za ovu pomoć se nalazi prva na listi pod nazivom IPB i IPDD (Izbor poslovne banke i Izjava o prihvatanju isplate direktnih davanja).

Privredni subjekti koji imaju račune kod više poslovnih banaka na ovom obrascu odabiraju poslovnu banku, a oni koji imaju samo jedan račun automatski će doboto popunjeno polje sa nazivom banke. Odabir banke se vrši najkasnije do 25. marta 2021. godine.

Bitno je napomenuti da se izjava daje za svaki mesec ponaosob odabirom dugmeta Izmeni i “čekiranjem” odgovarajuće opcije da prihvatate pomoć, posle čega se u polju ispod meseda pojavljuje tekst “Да”. U martu mesecu možete popuniti samo izjavu za april (do 30. marta). Izjava za maj može se popuniti od 1.aprila do kraja aprila a za jun u mesecu maju, tako da ćete, u slučaju da ste se opredelili za isplatu pomoći, davanje izjave za pomoć za ove mesece morati da ponovite na istom mestu još dva puta.

Naravno, ovu izjavu možete i promeniti, sve do početka meseca u kome se vrši isplata.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Više o uslovima ostvarivanja i gubljenja prava na pomoć po ovoj uredbi možete naći u našem prethodnom tekstz Nova uredba o merama pomoći privatnom sektoru u 2021.godini

Leave a Comment

Your email address will not be published.