BandD for Professionals V3.99

Novi redovni update verzije paketa BandD for Professionals je na raspolaganju korisnicima.

Verzija 3.99, uz brojne ispravke, unapredjenja i optimizacije donosi i mogućnost odabira načina automatskog popunjavanja popisne liste osnovnih sredstava u modulu Osnovna sredstva, to jest mogućnost automatskog formiranja popisa osnovnih sredstava sprovodjenjem kako punog popisa, tako i popisa po skraćenom postupku.

Takodje je dodata i funkcionalnost vezana za definisanje adresa za slanje pošte u šifarniku komitenata različitih od adresa sedišta komitenta i automatskog štampanja propratnih pisama sa adresom za slanje pošte uz štampu dokumenata koji se šalju kupcu.

Ovo je jedan od redovnih ažuriranja softvera BandD for Professionals koja ABIT 034 u sklopu svog Software insurance programa bez dodatne nadoknade redovno distribuira korisnicima sa sklopljenim ugovorima o održavanju.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *