BandD for Professionals V3.993 / Fiskalna kasa-POS V2.17 novi update

Novi redovni update verzije paketa BandD for Professionals je na raspolaganju korisnicima.

Nova verzija paketa BandD for Professionals donosi najnovije optimizacije koda, ispravke i fine dorade koje olakšavaju rad korisnika u svim modulima. Kao nova funkcionalnost u modulu FinPro omogućena je dvojna izrada zaključnog lista – na dan i za zadati vremenski interval. Ipak, u doradama koje se isporučuju sa ovim update-om, najviše smo se fokusirali na optimizaciju koda i ispravke vezane za korisnički interface i korišćenje programa.

Napomena: Kompletan hronološki spisak svih izmena , uključujući i nove funkcionalnosti, ispravljene probleme i bug-ove, može se naći u fajlu sa nazivom new.!!!

Ovaj fajl se može naći u folderu u kome je instaliran program i update-uje se sa svakim update-om verzije programa . Informacije u ovom fajlu su u tekstualnom obliku i grupisane hronološki, po verzijama programa.

Eksterni programski modul Fiskalna kasa/POS donosi novu mogućnost pretraživanja artikala unutar spiska prilikom prodaje i odabira default načina u setup-u programa. u zavisnosti od potreba i želje svakog korisnika ponaosob.

Ova verzija je izdata kao jedno od redovnih ažuriranja i unapredjenja mogućnosti i performansi programa. ABIT 034, u sklopu svog Software insurance paketa, bez dodatne nadoknade redovno distribuira korisnicima sa sklopljenim ugovorima o održavanju.

Preuzmi najnovije verzije

Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *