BandD for Professionals V3.991 i Fiskalna kasa/POS 2.16

Novi redovni update verzije paketa BandD for Professionals i eksternog modula Fiskalna Kasa/POS je na raspolaganju korisnicima.

Nova verzija paketa BandD for Professionals donosi izmene vezano za interni obracun PDV-a kod oslobodjenja po Članu 10 zakona o PDV-u na veleprodajnoj kalkulaciji, prijemnici repromaterijala i veleprodajnom računu kod unosa kao i u funkcijama za automatsko knjiženje, formiranje PDV obrazaca, knjigama ulaznih i izlaznih računa.

Takodje je, uz druga unapredjenja i dorade koji unapredjuju rad u programu, dodata i kontrola koja isključuje mogućnost logičke greške dodavanjem posebnih konta novih komitenata pri unosu finansijskog naloga direktno u kontnom planu umesto automatskog otvaranja unosom u Šifarniku komitenata.

Eksterni programski modul Fiskalna kasa/POS 2.16 je unapredjen u delu spiskova artikala čime je bitno unapredjena brzina uslužnog pronalaženja artikala u trenutku prodaje, uz dodavanje informacija po ražličitim oblicima plaćanja u pregledu prodaje po maloprodajnom mestu.

Ovo je jedan od redovnih ažuriranja softvera koja ABIT 034 u sklopu svog Software insurance programa bez dodatne nadoknade redovno distribuira korisnicima sa sklopljenim ugovorima o održavanju.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *